Representantinformasjon

Last ned oversikt over representanter på Stortinget fra 1945 og til i dag. 

NB! Det må tas forbehold om at datagrunnlaget ikke er komplett. Alle representantene blir bedt om å registrere/ajourføre sine biografiopplysninger etter hvert stortingsvalg. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene. Vararepresentanter biograferes normalt ikke.

Datasettet inneholder alle innvalgte representanter og vararepresentanter fra 1945 og til i dag. Det er mulig å avgrense nedlastingen til spesifikke stortingsperioder, partier og fylker, og man kan velge om man vil ha med vararepresentanter eller ikke. Excelarket som returneres inneholder syv faner:

  1. Representanter (oversikt over representanter og evt. vararepresentanter i valgte perioder)
  2. Innvalgt (hvilke perioder de har vært innvalgt)
  3. Personalia (ytterligere info om representanten som f.eks. fødested, foreldre og ansiennitet) 
  4. Komitemedlemskap (inkluderer medlemskap i internasjonale parlamentariske delegasjoner)
  5. Regjeringsmedlemskap (representanter som har vært statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere)
  6. Verv
  7. Utdanning/Yrke

Excel: Vær oppmerksom på at nedlasting av filen kan ta litt tid.

Avgrens utvalget

Velg stortingsperiode

Velg parti

Velg valgdistrikt

Last ned datasett

0