Spørretime

Henter detaljert informasjon om programmet for en spørretime i Stortinget.

Datasettet er en utvidelse av datasettet for dagsorden og bruker samme møte-ID. Det kan bruke bl.a. til å hente ut hvilke statsråder som møter i den muntlige spørretimen (publiseres normalt mandagen før en spørretime), eller hente en liste over planlagte, eller besvarte spørsmål i den ordinøre spørretimen.

APIet vil ikke returnere en feilmelding for møte-IDer som ikke er spørretimer, men heller returnere tomme lister for muntlig_sporretime og ordinaer_sporretime_sporsmal_liste

Les mer om stortingets spørreinstitutt på https://www.stortinget.no/om-sporsmal.  

Respons

Respon er et XML- eller JSON-dokument med følgende elementer: 

mote_dagsorden_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

muntlig_sporretime

Inneholder elementer for den muntlige delen av spørretimen. 

statsraader

Inneholder liste over statsråder som deltar i den muntlige spørretimen. . 

person

Grunnleggende persondata om statsråd i muntlig spørretime. Se datasett for person for ytterligere detaljer. 

ordinaer_sporretime_sporsmal_liste

Inneholder elementer for alle ordinære spørsmål i den ordinære delen av spørretimen. 

detaljert_sporsmal

Inneholder detaljert informasjon om enkeltspørsmål i den ordinære spørretimen. Se datasett for enkeltspørsmål for ytterligere detaljer.

publikasjon_referanse

Inneholder elementer som definererer en publikasjonsreferanse for saken

eksport_id

Inneholder elementer som definererer en eksport id for publikasjonen. Denne har verdi bare dersom publikasjonen er tilgjengelig for eksport.

lenke_tekst

Inneholder elementer som definererer en lenke tekst for publikasjonen.

lenke_url

Inneholder elementer som definererer en lenke url for publikasjonen.

type

Inneholder elementer som definererer en type for publikasjonen, gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • regjering
 • dok3
 • dok8
 • dok12
 • dokumentserie
 • innberetning
 • innstilling
 • vedtak
 • lovvedtak
 • lovanmerkning
 • referat

Normalt vil dette være "referat" for publikasjoner fra spørretimen

undertype

Inneholder elementer definererer en undertype for publikasjonen. Normalt vil dette være "storting" for publikasjoner fra spørretimen.

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sporretime_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2019-10-03T10:18:33.8713086+02:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.6</versjon>
 <muntlig_sporretime>
  <respons_dato_tid>2019-10-03T10:18:33.8713086+02:00</respons_dato_tid>
  <versjon>1.6</versjon>
  <statsraader>
   <person>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:09.6150967+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Hauglie</etternavn>
    <foedselsdato>1972-09-10T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Anniken</fornavn>
    <id>ANHG</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </person>
   <person>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:09.630737+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Michaelsen</etternavn>
    <foedselsdato>1960-06-04T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Åse</fornavn>
    <id>ASC</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </person>
   <person>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:09.6619823+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Freiberg</etternavn>
    <foedselsdato>1971-04-27T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Kjell-Børge</fornavn>
    <id>KBF</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
   </person>
  </statsraader>
 </muntlig_sporretime>
 <ordinaer_sporretime_sporsmal_liste>
  <detaljert_sporsmal>
   <begrunnelse i:nil="true" />
   <besvart_av>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T08:32:33.0306175+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Jensen</etternavn>
    <foedselsdato>1969-06-01T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Siv</fornavn>
    <id>SIVJ</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </besvart_av>
   <besvart_av_minister_id>FIN</besvart_av_minister_id>
   <besvart_av_minister_tittel>finansministeren</besvart_av_minister_tittel>
   <besvart_dato>2019-03-06T00:00:00</besvart_dato>
   <besvart_pa_vegne_av i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_id i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_tittel i:nil="true" />
   <dagsorden_saknummer>-1</dagsorden_saknummer>
   <datert_dato>2019-02-25T00:00:00</datert_dato>
   <flyttet_til>ikke_spesifisert</flyttet_til>
   <fremsatt_av_annen i:nil="true" />
   <id>75232</id>
   <rette_vedkommende i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_id i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_tittel i:nil="true" />
   <sendt_dato>0001-01-01T00:00:00Z</sendt_dato>
   <sesjon_id>2018-2019</sesjon_id>
   <sporsmal>Kjønn og ulikhet henger sammen, og vi vet at likestilling lønner seg. I 2018 la Nordisk ministerråd og OECD fram en rapport som viste at hvis kvinner hadde hatt like høy sysselsetting som menn, ville veksten i de nordiske landene kunne øke med 15-30 prosent. Samtidig er det fortsatt et yrkes- og lønnsgap i Norge, og tall fra EU viser at kvinner har høyere risiko for å havne i fattigdom og utenforskap enn menn. 
Hvordan vil statsråden vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet i Norge?</sporsmal>
   <sporsmal_fra>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:10.4588602+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Kaski</etternavn>
    <foedselsdato>1987-07-12T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Kari Elisabeth</fornavn>
    <id>KEKA</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2019-10-03T06:58:01.2069142+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Os</id>
     <navn>Oslo</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:10.0526105+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>SV</id>
     <navn>Sosialistisk Venstreparti</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </sporsmal_fra>
   <sporsmal_nummer>2</sporsmal_nummer>
   <sporsmal_til>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T08:32:33.0306175+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Jensen</etternavn>
    <foedselsdato>1969-06-01T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Siv</fornavn>
    <id>SIVJ</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </sporsmal_til>
   <sporsmal_til_minister_id>FIN</sporsmal_til_minister_id>
   <sporsmal_til_minister_tittel>finansministeren</sporsmal_til_minister_tittel>
   <status>besvart</status>
   <svar i:nil="true" />
   <tittel>om hvordan statsråden vil vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet, med bakgrunn i at det fortsatt er et yrkes- og lønnsgap i Norge</tittel>
   <type>sporretime_sporsmal</type>
  </detaljert_sporsmal>

   <begrunnelse i:nil="true" />
   <besvart_av>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:12.8182397+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Elvestuen</etternavn>
    <foedselsdato>1967-10-09T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Ola</fornavn>
    <id>OLE</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
   </besvart_av>
   <besvart_av_minister_id>KLD</besvart_av_minister_id>
   <besvart_av_minister_tittel>klima- og miljøministeren</besvart_av_minister_tittel>
   <besvart_dato>2019-03-06T00:00:00</besvart_dato>
   <besvart_pa_vegne_av i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_id i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_tittel i:nil="true" />
   <dagsorden_saknummer>-1</dagsorden_saknummer>
   <datert_dato>2019-02-28T00:00:00</datert_dato>
   <flyttet_til>ikke_spesifisert</flyttet_til>
   <fremsatt_av_annen i:nil="true" />
   <id>75239</id>
   <rette_vedkommende i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_id i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_tittel i:nil="true" />
   <sendt_dato>0001-01-01T00:00:00Z</sendt_dato>
   <sesjon_id>2018-2019</sesjon_id>
   <sporsmal>Norske Skog Saugbrugs er en grønn og tradisjonsrik virksomhet i et konkurranseutsatt marked. Miljødirektoratets avslag på bedriftens søknad om CO2-kompensasjon gjør at de anslagsvis starter 80 mill. kroner bak sine konkurrenter for inneværende år. 
Hva vil statsråden gjøre for å sikre likeverdige konkurransevilkår for Norske Skog Saugbrugs i Halden?</sporsmal>
   <sporsmal_fra>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:13.0213567+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Myhrvold</etternavn>
    <foedselsdato>1978-06-10T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Ole André</fornavn>
    <id>OAM</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2019-10-03T06:58:01.2069142+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Øs</id>
     <navn>Østfold</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:10.0526105+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>Sp</id>
     <navn>Senterpartiet</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </sporsmal_fra>
   <sporsmal_nummer>21</sporsmal_nummer>
   <sporsmal_til>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:12.8182397+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Elvestuen</etternavn>
    <foedselsdato>1967-10-09T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Ola</fornavn>
    <id>OLE</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
   </sporsmal_til>
   <sporsmal_til_minister_id>KLD</sporsmal_til_minister_id>
   <sporsmal_til_minister_tittel>klima- og miljøministeren</sporsmal_til_minister_tittel>
   <status>besvart</status>
   <svar i:nil="true" />
   <tittel>om hva statsråden vil gjøre for å sikre likeverdige konkurransevilkår for Norske Skog Saugbrugs i Halden, med henvisning til at Miljødirektoratets avslag på bedriftens søknad om CO¨2-kompensasjon gjør at de anslagsvis starter 80 mill. kroner bak sine konkurrenter for inneværende år</tittel>
   <type>sporretime_sporsmal</type>
  </detaljert_sporsmal>
  …
  <detaljert_sporsmal>
   <begrunnelse i:nil="true" />
   <besvart_av>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:13.1619819+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Nybø</etternavn>
    <foedselsdato>1981-05-14T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Iselin</fornavn>
    <id>IN</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </besvart_av>
   <besvart_av_minister_id>KUNFORSK</besvart_av_minister_id>
   <besvart_av_minister_tittel>forsknings- og høyere utdanningsministeren</besvart_av_minister_tittel>
   <besvart_dato>2019-03-06T00:00:00</besvart_dato>
   <besvart_pa_vegne_av i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_id i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_tittel i:nil="true" />
   <dagsorden_saknummer>-1</dagsorden_saknummer>
   <datert_dato>2019-02-27T00:00:00</datert_dato>
   <flyttet_til>ikke_spesifisert</flyttet_til>
   <fremsatt_av_annen i:nil="true" />
   <id>75236</id>
   <rette_vedkommende i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_id i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_tittel i:nil="true" />
   <sendt_dato>0001-01-01T00:00:00Z</sendt_dato>
   <sesjon_id>2018-2019</sesjon_id>
   <sporsmal>Hva vil statsråden gjøre for å ivareta norsk som fagspråk ved norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ut over å la institusjonene følge med på egen utvikling?</sporsmal>
   <sporsmal_fra>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:13.1307388+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Sandberg</etternavn>
    <foedselsdato>1967-02-18T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Nina</fornavn>
    <id>NISA</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2019-10-03T06:58:01.2069142+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:10.0526105+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>A</id>
     <navn>Arbeiderpartiet</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </sporsmal_fra>
   <sporsmal_nummer>22</sporsmal_nummer>
   <sporsmal_til>
    <respons_dato_tid>2019-10-03T09:26:13.1619819+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00Z</doedsdato>
    <etternavn>Nybø</etternavn>
    <foedselsdato>1981-05-14T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Iselin</fornavn>
    <id>IN</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </sporsmal_til>
   <sporsmal_til_minister_id>KUNFORSK</sporsmal_til_minister_id>
   <sporsmal_til_minister_tittel>forsknings- og høyere utdanningsministeren</sporsmal_til_minister_tittel>
   <status>besvart</status>
   <svar i:nil="true" />
   <tittel>om hva statsråden vil gjøre for å ivareta norsk som fagspråk ved norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ut over å la institusjonene følge med på egen utvikling</tittel>
   <type>sporretime_sporsmal</type>
  </detaljert_sporsmal>
 </ordinaer_sporretime_sporsmal_liste>
 <publikasjon_referanse>
  <respons_dato_tid>2019-10-03T10:18:33.8713086+02:00</respons_dato_tid>
  <versjon>1.6</versjon>
  <eksport_id>refs-201819-03-06</eksport_id>
  <lenke_tekst>Stortingsreferat 06.03.2019</lenke_tekst>
  <lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2018-2019/refs-201819-03-06</lenke_url>
  <type>referat</type>
  <undertype>storting</undertype>
 </publikasjon_referanse>
</sporretime_oversikt>