Voteringsvedtak

Hent en oversikt over alle voteringsvedtak som er relatert til en spesifisert votering.

NB! Datatjenesten innholder kun voteringsdata fra og med sesjonen 2011–2012.

For deg som ikke har utviklerkompetanse, anbefaler vi stortinget.no "Finn saken" og voteringsresultat per sak. 

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

voteringsvedtak_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

votering_id

Identifikator for spesifisert votering

voteringsvedtak_liste

Inneholder elementer for alle voteringsvedtak for angitt votering

voteringsvedtak

Inneholder elementer som definerer et voteringsvedtak

vedtak_kode

Element som definerer kode for voteringsvedtaket

vedtak_kommentar

Element som definerer kommentar for voteringsvedtaket

vedtaknummer

Element som definerer nummer for voteringsvedtaket

vedtak_referanse

Element som definerer referanse for voteringsvedtaket

vedtak_tekst

Element som definerer tekst for voteringsvedtaket

Eksempel på en respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<voteringsvedtak_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <votering_id>35</votering_id>
 <voteringsvedtak_liste>
  <voteringsvedtak>
   <vedtak_kode>Vedlegges protokollen.</vedtak_kode>
   <vedtak_kommentar>Komiteens tilråding ble forkastet.</vedtak_kommentar>
   <vedtak_nummer>16</vedtak_nummer>
   <vedtak_referanse>(A, SV, Sp)</vedtak_referanse>
   <vedtak_tekst>Dokument 8:149 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane – vedlegges protokollen.</vedtak_tekst>
  </voteringsvedtak>
 </voteringsvedtak_liste>
</voteringsvedtak_oversikt>