Alle partier

Hent en oversikt over alle partier som har vært representert på Stortinget

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

partier_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

partier_liste

Inneholder elementer for alle partier som er representert på Stortinget i angitt sesjon

parti

Inneholder elementer som definerer et parti

id

Element som definerer identifikator for partiet

navn

Element som definerer navnet til partiet

Her er et eksempel på en respons på xml-format:

        
<partier_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <partier_liste>
  <parti>
   <id>A</id>
   <navn>Arbeiderpartiet</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>FrP</id>
   <navn>Fremskrittspartiet</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>H</id>
   <navn>Høyre</navn>
  </parti>
  . . . 

  <parti>
   <id>Kp</id>
   <navn>Kystpartiet</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>NKP</id>
   <navn>Norges Kommunistiske Parti</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>NSA</id>
   <navn>Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>RV</id>
   <navn>Rød Valgallianse</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>Uav</id>
   <navn>Uavhengig representant</navn>
  </parti>
 </partier_liste>
 <sesjon_id i:nil="true" />
</partier_oversikt>