Høringsprogram

Hent informasjon om høringsprogram for en spesifisert høring.

En høring kan ha flere høringsprogram, ett program for hver dag. Hvert høringsprogram har et antall høringsprogram-elementer som gir detaljene for hvem som deltar og hva som skjer.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

horingsprogram_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

horing_id

Identifikator for spesifisert høring

horing_type

Element som definerer type høring. Gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • komite
 • kontroll

komite

Identifikator for komite som holder høringen

horingsprogram_liste

Inneholder elementer for alle høringsprogram for angitt høring

horingsprogram

Inneholder elementer som definerer et høringsprogram

dato

Element som definerer dato et høringsprogram

tittel

Element som definerer tittel for et høringsprogram

innledning

Element som definerer innledning for et høringsprogram

tekst

Element som definerer tekst et høringsprogram

sted

Element som definerer sted for gjennomføring av et høringsprogram

rom_id

Identifikator for rom der høringsprogrammet blir gjennomført. Brukes for å koble eventuell tv overføring og video opptak til rett høring.

merknad

Element som definerer eventuell merknad for et høringsprogram.

fotnote

Element som definerer eventuell fotnote for et høringsprogram.

video_overforing

Element som indikerer om det er tv overføring ved gjennomføring av et høringsprogram.

horingsprogram_element_liste

Inneholder elementer for hele høringsprogrammet.

horingsprogram_element

Element som definerer en del av et høringsprogram.

rekkefolge_nummer

Element som definerer rekkefølge for denne delen av et høringsprogram.

tekst

Element som definerer tekst for denne delen av et høringsprogram. Normalt vil dette elementet inneholde en liste med navn på organisasjon(er) og høringsdeltakere med titler. Dersom denne delen av et høringsprogram er et informasjonselement, vil dette elementet kunne inneholde tekst som f.eks. indikerer pause.

tidsangivelse

Element som definerer tidsangivelse for denne delen av et høringsprogram. Typisk format er: «10.30 – 10.45». Dette elementet kan ha annet format eller være tomt dersom denne delen av et høringsprogram er et informasjonselement.

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <horingsprogram_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <horing_id>10003502</horing_id>
 <horing_type>komite</horing_type>
 <horingsprogram_liste>
  <horingsprogram>
   <dato>2014-10-20T00:00:00</dato>
   <fotnote>Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.</fotnote>
   <horingsprogram_element_liste>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>1</rekkefolge_nummer>
     <tekst></tekst>
     <tidsangivelse>mandag 20. oktober</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>2</rekkefolge_nummer>
     <tekst>DEL 1 kl. 10.00 - 11.15</tekst>
     <tidsangivelse></tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>3</rekkefolge_nummer>
     <tekst>LO; Spesialrådgiver høyere utdanning og forskning, Arvid Ellingsen; LO-sekretær Renée Rasmussen; Spesialrådgiver fag- og yrkesopplæring, Benedikte Sterner; LO-sekretær Trude Tinnlund</tekst>
     <tidsangivelse>10.00 - 10.15</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>

....
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>9</rekkefolge_nummer>
     <tekst>(pause 15 min)</tekst>
     <tidsangivelse>11.15 - 11.30</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>10</rekkefolge_nummer>
     <tekst>DEL 2 kl. 11.30 - 12.45</tekst>
     <tidsangivelse></tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>11</rekkefolge_nummer>
     <tekst>UNIO; Leiar Anders Folkestad; Leder av Unio-studentene Martin Asheim; Seniorrådgiver Åshild Olaussen; Fra Forskerforbundet: leder Petter Aaslestad</tekst>
     <tidsangivelse>11.30 - 11.40</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>

....
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>28</rekkefolge_nummer>
     <tekst>Samtidig: HLF - HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND OG NORGES BLINDEFORBUND; Styreleder HLF Morten Buan; Rektor Briskeby videregående skole as, Berit E. Tollefsen; Generalsekretær HLF Anders Hegre; Interessepolitisk rådgiver HLF Marit Skatvedt; Rådgiver Espen Lahnstein; Torunn Gårder</tekst>
     <tidsangivelse>15.20 - 15.30</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
   </horingsprogram_element_liste>
   <innledning>Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:</innledning>
   <merknad>Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV. </merknad>
   <rom_id>HØRINGSSAL 2</rom_id>
   <sted>Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2</sted>
   <tekst>Statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015)).</tekst>
   <tittel>Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité mandag 20. oktober 2014</tittel>
   <video_overforing>true</video_overforing>
  </horingsprogram>
  <horingsprogram>
   <dato>2014-10-23T00:00:00</dato>
   <fotnote>Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.</fotnote>
   <horingsprogram_element_liste>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>1</rekkefolge_nummer>
     <tekst></tekst>
     <tidsangivelse>torsdag 23. oktober</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>2</rekkefolge_nummer>
     <tekst>DEL 1 KL. 09.00 - 09.55</tekst>
     <tidsangivelse></tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>3</rekkefolge_nummer>
     <tekst>NORGES FORSKNINGSRÅD; Adm.dir. Arvid Hallén; Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik; Spesialrådgiver Bjørn Skavlan</tekst>
     <tidsangivelse>09.00 - 09.15</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>

....
    <horingsprogram_element>
     <rekkefolge_nummer>21</rekkefolge_nummer>
     <tekst>Samtidig: NORSK BIBLIOTEKFORENING OG FORENINGEN !LES; Leder Bibliotekforeningen Mariann Schjeide; Nestleder Bibliotekforeningen Lars Egeland; Styreleder Foreningen !Les Wegard Harsvik</tekst>
     <tidsangivelse>11.45 - 12.00</tidsangivelse>
    </horingsprogram_element>
   </horingsprogram_element_liste>
   <innledning>Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:</innledning>
   <merknad>Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV. </merknad>
   <rom_id>HØRINGSSAL 2</rom_id>
   <sted>Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2</sted>
   <tekst>Statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015)).</tekst>
   <tittel>Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité torsdag 23. oktober 2014</tittel>
   <video_overforing>true</video_overforing>
  </horingsprogram>
 </horingsprogram_liste>
 <komite>
  <id>KIRKE</id>
  <navn>Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen</navn>
 </komite>
</horingsprogram_oversikt>