Valgdistrikter

Hent en oversikt over alle valgdistrikter. 

Valgdistriktene var tidligere sammenfallende med fylkene (frem til 31.12.2019). 

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/fylker

Alternativt med parameter for å få med historiske valgdistrikter.

https://data.stortinget.no/eksport/fylker?historiskefylker=true

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

fylker_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

fylker_liste

Inneholder elementer for alle valgdistrikter

fylke

Inneholder elementer som definerer et valgdistrikt

id

Element som definerer identifikator for valgdistriktet

navn

Element som definerer navn for valgdistriktet

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fylker_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <fylker_liste>
  <fylke>
   <id>Ak</id>
   <navn>Akershus</navn>
  </fylke>
  <fylke>
   <id>Bu</id>
   <navn>Buskerud</navn>
  </fylke>
  <fylke>
   <id>Fi</id>
   <navn>Finnmark</navn>
  </fylke>
  . . . 
  <fylke>
   <id>Øs</id>
   <navn>Østfold</navn>
  </fylke>
  <fylke>
   <id>AA</id>
   <navn>Aust-Agder</navn>
  </fylke>
 </fylker_liste>
</fylker_oversikt>