Stortingsperioder

Hent en oversikt over alle stortingsperioder der det er mulig å hente mer data.

Hver stortingsperiode er definert med en identifikator (id på formatet fraår-tilår) samt fra (fradato) og til (tildato).

I tillegg til listen med stortingsperioder er inneværende stortingsperiode med som innevaerende_stortingsperiode. Det er mulig at en fremtidig stortingsperiode kommer med i listen.

Legg merke til at fradato og tildato ble endret fra starten av året til månedsskiftet september-oktober etter stortingsperioden 1958-61.

Legg også merke til at formatet på tilår i identifikator er på to tegn for årstall før siste årtusen skifte og fire tegn etter siste årtusen skifte. Altså 1958-61 men 1997-2001.

Respons

Respons er XML/JSON med følgende elementer:

stortingsperioder_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

innevaerende_stortingsperiode

Inneholder elementer som definerer den inneværende stortingsperioden

stortingsperioder_liste

Inneholder elementer for alle definerte stortingsperioder

stortingsperiode

Inneholder elementer som definerer en stortingsperiode

id

Element som definerer identifikator for stortingsperioden

fra

Element som definerer startdato for stortingsperioden
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning

til

Element som definerer sluttdato for stortingsperioden
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning

Eksempel på respons i XML-format:

        
<stortingsperioder_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <innevaerende_stortingsperiode>
  <fra>2009-10-01T00:00:00</fra>
  <id>2009-2013</id>
  <til>2013-09-30T23:59:59</til>
 </innevaerende_stortingsperiode>
 <stortingsperioder_liste>
  <stortingsperiode>
   <fra>2009-10-01T00:00:00</fra>
   <id>2009-2013</id>
   <til>2013-09-30T23:59:59</til>
  </stortingsperiode>
  <stortingsperiode>
   <fra>2005-10-01T00:00:00</fra>
   <id>2005-2009</id>
   <til>2009-09-30T23:59:59</til>
  </stortingsperiode>

   . . .

  <stortingsperiode>
   <fra>1961-10-01T00:00:00</fra>
   <id>1961-65</id>
   <til>1965-09-30T23:59:59</til>
  </stortingsperiode>
  <stortingsperiode>
   <fra>1958-01-11T00:00:00</fra>
   <id>1958-61</id>
   <til>1961-09-30T23:59:59</til>
  </stortingsperiode>
  <stortingsperiode>
   <fra>1954-01-11T00:00:00</fra>
   <id>1954-57</id>
   <til>1958-01-10T23:59:59</til>
  </stortingsperiode>
  <stortingsperiode>
   <fra>1950-01-11T00:00:00</fra>
   <id>1950-53</id>
   <til>1954-01-10T23:59:59</til>
  </stortingsperiode>
  <stortingsperiode>
   <fra>1945-12-04T00:00:00</fra>
   <id>1945-49</id>
   <til>1950-01-10T23:59:59</til>
  </stortingsperiode>
 </stortingsperioder_liste>
</stortingsperioder_oversikt>