Emner

Hent en oversikt over alle emner.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

emne_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

emne_liste

Inneholder elementer for alle definerte emner

underemne_liste

Inneholder elementer for alle emner under et hovedemne

emne

Inneholder elementer som definerer et emne

er_hovedemne

Element som definerer et emne som et hovedemne (true/false)

id

Element som definerer identifikator for et emne (heltall)

navn

Element som definerer navn for et emne

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<emne_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <emne_liste>
  <emne>
   <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
   <id>5</id>
   <navn>ARBEIDSLIV</navn>
   <underemne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>205</id>
     <navn>ARBEIDSMILJØ</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    . . . 
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>7</id>
     <navn>SYSSELSETTING</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </underemne_liste>
  </emne>
  . . .

  <emne>
   <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
   <id>4</id>
   <navn>ENERGI</navn>
   <underemne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>72</id>
     <navn>ATOMKRAFT</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    . . . 
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>73</id>
     <navn>VASSDRAGSREGULERING</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </underemne_liste>
  </emne>
  . . . 
  <emne>
   <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
   <id>163</id>
   <navn>UTENRIKSSAKER</navn>
   <underemne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>173</id>
     <navn>EFTA/EU</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>170</id>
     <navn>EUROPARÅDET</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    . . . 

    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>172</id>
     <navn>ØKONOMISK SAMARBEID</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </underemne_liste>
  </emne>
 </emne_liste>
</emne_oversikt>