Dagsorden

Hent dagsorden for en spesifisert «moteid», det vil si en liste over de sakene som skal behandles på møtet.
Hvis dagsorden for et møte er fra spørretimen kan ytterligere detlajer hentes ut via datasettet for spørretimen.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

mote_dagsorden_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

mote_id

Identifikator for spesifisert møte

mote_dato_tid

Element som definerer tidspunkt for møtet

mote_ting

Element som definerer hvilket ting som har møte. For tiden er det bare «storting» som er gyldig verdi, men for sesjoner før 2009-2010, kan det også være «odelsting» og «lagting».

dagsordensak_liste

Inneholder elementer for alle dagsordensaker for møtet

dagsordensak

Element som definerer en dagsordensak

dagsordensak_nummer

Element som definerer nummer for dagsorden sak

dagsordensak_henvisning

Element som definerer henvisning for dagsorden sak

dagsordensak_tekst

Element som definerer tekst for dagsorden sak

dagsordensak_type

Element som definerer type for dagsorden sak. Gyldige verdier er:

 • REFERAT
 • Forslag
 • Innst.
 • Besl.
 • Dagsord
 • SpTim
 • MSpTim
 • OTP
 • STP
 • STM
 • RED
 • INT
 • PRES
 • FORO
 • FORS
 • DIV
 • DOK8:
 • DOK8S:
 • DOK8L:
 • DOK8LS:
 • MELD
 • PROPS
 • PROPL
 • PROPLS
 • PROPLST

sak_id

Element som definerer eventuell id for sak. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

innstilling_id

Element som definerer eventuell id for innstilling. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

komite_id

Element som definerer eventuell id for komite. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

sporsmal_id

Element som definerer eventuell id for spørsmål. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

sporretime_type

Element som definerer eventuell type spørretime. Gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • ordinar_sporretime
 • muntlig_sporretime

loseforslag

Element som angir om det er løse forslag

fotnote

Element som angir eventuell fotnote

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<mote_dagsorden_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <dagsorden_nummer>12</dagsorden_nummer>
 <dagsordensak_liste>
  <dagsordensak>
   <dagsordensak_henvisning i:nil="true" />
   <dagsordensak_nummer>1</dagsordensak_nummer>
   <dagsordensak_tekst>Interpellasjon fra representanten Fredric Holen Bjørdal til arbeids- og sosialministeren:</dagsordensak_tekst>
   <dagsordensak_type>INT</dagsordensak_type>
   <fotnote></fotnote>
   <innstilling_id>-1</innstilling_id>
   <komite_id i:nil="true" />
   <loseforslag>false</loseforslag>
   <sak_id>-1</sak_id>
   <sporretime_type>ikke_spesifisert</sporretime_type>
   <sporsmal_id>60161</sporsmal_id>
  </dagsordensak>
  <dagsordensak>
   <dagsordensak_henvisning>(Innst. 24 S (2014-2015), jf. Dokument 8:53 S (2013-2014))</dagsordensak_henvisning>
   <dagsordensak_nummer>2</dagsordensak_nummer>
   <dagsordensak_tekst>Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll</dagsordensak_tekst>
   <dagsordensak_type>Innst.</dagsordensak_type>
   <fotnote i:nil="true" />
   <innstilling_id>11873</innstilling_id>
   <komite_id>UFK</komite_id>
   <loseforslag>false</loseforslag>
   <sak_id>59622</sak_id>
   <sporretime_type>ikke_spesifisert</sporretime_type>
   <sporsmal_id>-1</sporsmal_id>
  </dagsordensak>

  ...

  <dagsordensak>
   <dagsordensak_henvisning i:nil="true" />
   <dagsordensak_nummer>7</dagsordensak_nummer>
   <dagsordensak_tekst>Referat</dagsordensak_tekst>
   <dagsordensak_type>REFERAT</dagsordensak_type>
   <fotnote i:nil="true" />
   <innstilling_id>-1</innstilling_id>
   <komite_id i:nil="true" />
   <loseforslag>false</loseforslag>
   <sak_id>-1</sak_id>
   <sporretime_type>ikke_spesifisert</sporretime_type>
   <sporsmal_id>-1</sporsmal_id>
  </dagsordensak>
 </dagsordensak_liste>
 <mote_dato_tid>2014-11-11T10:00:00</mote_dato_tid>
 <mote_id>9590</mote_id>
 <mote_ting>storting</mote_ting>
</mote_dagsorden_oversikt>