Sesjoner

Hent en oversikt over alle sesjoner (fra sesjonen 1986-87). 

Denne listen går ikke så langt tilbake som listen med stortingsperioder, men det er mulig å hente mer data fra årene som er definert med sesjoner.

Hver sesjon er definert med en identifikator (id på formatet fraår-tilår) samt fra (fradato) og til (tildato).

I tillegg til listen med sesjoner er inneværende sesjon med som innevaerende_sesjon. Det er mulig at en fremtidig sesjon kommer med i listen.

Legg også merke til at formatet på tilår i identifikator er på to tegn for årstall før siste årtusen skifte og fire tegn etter. Altså 1958-61 men 1999-2000

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

sesjoner_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

innevaerende_sesjon

Inneholder elementer som definerer den inneværende sesjonen

sesjoner_liste

Inneholder elementer for alle definerte sesjoner

sesjon

Inneholder elementer som definerer en sesjon

id

Element som definerer identifikator for sesjonen

fra

Element som definerer startdato for sesjonen.
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning

til

Element som definerer sluttdato for sesjonen.
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<sesjoner_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <innevaerende_sesjon>
  <fra>2010-10-01T00:00:00</fra>
  <id>2010-2011</id>
  <til>2011-09-30T23:59:59</til>
 </innevaerende_sesjon>
 <sesjoner_liste>
  <sesjon>
   <fra>2011-10-01T00:00:00</fra>
   <id>2011-2012</id>
   <til>2012-09-30T23:59:59</til>
  </sesjon>
  <sesjon>
   <fra>2010-10-01T00:00:00</fra>
   <id>2010-2011</id>
   <til>2011-09-30T23:59:59</til>
  </sesjon>
  . . .

  <sesjon>
   <fra>1987-10-01T00:00:00</fra>
   <id>1987-88</id>
   <til>1988-09-30T23:59:59</til>
  </sesjon>
  <sesjon>
   <fra>1986-10-01T00:00:00</fra>
   <id>1986-87</id>
   <til>1987-09-30T23:59:59</til>
  </sesjon>
 </sesjoner_liste>
</sesjoner_oversikt>