Publikasjonsfigur

Hent en publikasjonfigur fra en spesifisert publikasjon og med et publikasjonfigur filnavn.

Eksempel på publikasjonfigur filnavn fra gammel XML (før 2016-2017 sesjonen):

PublikasjonId: dok8-200203-120
<fig file="fig4-8-120-30.jpg"/>

PublikasjonId inns-201213-241"
<fig id="Inns-201213-241-fig1.eps" navn="Inns-201213-241-fig1.eps"/>

For XML fra og med 2016-2017 sesjon er standardformatet:

<fig navn="dok-16-201314-fig3-4.jpg" ..... />

NB! punktum i filnavn må URL-enkodes (til "%2E") for at forespørselen skal returnere riktig resultat:

dok-16-201314-fig3-4.jpg

må gjøres om til

dok-16-201314-fig3-4%2Ejpg

i forespørselen.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/publikasjonfigur?publikasjonid=inns-201617-467s&publikasjonfigur=Bildetilinnst467%2Ejpg

Kjente publikasjonsfigur formater (fra publikasjonsfigurfilnavn):

 • jpg/jpeg
  Bilde på jpeg format (MIME type ”image/jpeg”)
 • gif
  Bilde på gif format (MIME type ”image/gif”)
 • tif/tiff
  Bilde på tiff format (MIME type ”image/tiff”)
 • eps
  Postscript fil (MIME type ”application/postscript”)

Respons

Respons er et dokument på spesifisert format.