Teknisk dokumentasjon for dataeksport

Data kan hentes ut i XML- eller JSON-format ved hjelp av forhåndsdefinerte forespørsler.

Data hentes ut ved hjelp av forhåndsdefinerte forespørsler, for eksempel URIen http://data.stortinget.no/eksport/representanter?stortingsperiodeid=2005-2009 som returnerer et xml-dokument som respons. I dette eksempelet er en oversikt over alle innvalgte representanter for stortingsperioden 2005–2009.

Det er også mulig å hente ut de fleste datasett som JSON (og JSONP). Dokumenter (referater, innstillinger etc.) er ikke tilgjengelige i JSON-format. 

Se «Dokumentasjon og hjelp» for liste og beskrivelse av alle tilbudte dataelementer (komplett API).

 

Hvis du vil åpne en xml-fil i et mer lesbart format, i en tabell, kan du følge denne veiledningen: 

  1. Lagre xml-filen du vil åpne (lagre som)
  2. Åpne Excel eller et annet regneprogram
  3. Pass på at du bak filnavnet har valgt å åpne «XML-filer» eller «Alle filer» slik at filen blir tilgjengelig
  4. Finn filen og åpne den – velg «som en XML-tabell» hvis du får spørsmål om det
  5. Deretter kan du behandle regneark ved å f.eks. sortere, lage pivot-tabeller eller eventuelt samle flere uttrekk i samme regneark for å få ønsket sammenstilling av data.

Eksempler på forespørsler

Her følger en liste med mulige forespørsler etter data. Eksempler på parametere er tatt med der det er nødvendig:

Stortingsperioder

Sesjoner

Emner

Valgdistrikt

Partier (SesjonId=2009-2010)

Alle partier

Komiteer (SesjonId=2009-2010)

Alle komiteer

Representanter (StortingsPeriodeId=2009-2013)

Dagens representanter

Personbilde (personid=SMY&storrelse=middels) (returnerer jpeg)

Spørretimespørsmål (SesjonId=2011-2012)

Interpellasjoner (SesjonId=2011-2012)

Skriftligespørsmål (SesjonId=2011-2012)

Saker (SesjonId=2011-2012)

Sak (SakId=47163)

Saksganger

Voteringer (SakId=50135)

Voteringsforslag (VoteringId=1499)

Voteringsvedtak (VoteringId=1499)

Voteringsresultat (VoteringId=1499)

Møter (SesjonId=2014-2015)

Dagsorden (MoteId=9595)

Høringer (SesjonId=2014-2015)

Høringsprogram (HoringId=10003487)

Referatoversikt (SesjonId=2015-2016)

Enkeltreferat (publikasjonsid=s160216)