Teknisk dokumentasjon for dataeksport

Data kan hentes ut i XML- eller JSON-format ved hjelp av forhåndsdefinerte forespørsler.

Data hentes ut ved hjelp av forhåndsdefinerte forespørsler, for eksempel URIen http://data.stortinget.no/eksport/representanter?stortingsperiodeid=2005-2009 som returnerer et xml-dokument som respons. I dette eksempelet er en oversikt over alle innvalgte representanter for stortingsperioden 2005–2009.

Det er også mulig å hente ut de fleste datasett som JSON (og JSONP). Dokumenter (referater, innstillinger etc.) er ikke tilgjengelige i JSON-format. 

Se «Dokumentasjon og hjelp» for liste og beskrivelse av alle tilbudte dataelementer (komplett API).

Eksempler på forespørsler

Her følger en liste med mulige forespørsler etter data. Eksempler på parametere er tatt med der det er nødvendig:

Stortingsperioder

Sesjoner

Emner

Valgdistrikt

Partier (SesjonId=2009-2010)

Alle partier

Komiteer (SesjonId=2009-2010)

Alle komiteer

Representanter (StortingsPeriodeId=2009-2013)

Dagens representanter

Personbilde (personid=SMY&storrelse=middels) (returnerer jpeg)

Spørretimespørsmål (SesjonId=2011-2012)

Interpellasjoner (SesjonId=2011-2012)

Skriftligespørsmål (SesjonId=2011-2012)

Saker (SesjonId=2011-2012)

Sak (SakId=47163)

Saksganger

Voteringer (SakId=50135)

Voteringsforslag (VoteringId=1499)

Voteringsvedtak (VoteringId=1499)

Voteringsresultat (VoteringId=1499)

Møter (SesjonId=2014-2015)

Dagsorden (MoteId=9595)

Høringer (SesjonId=2014-2015)

Høringsprogram (HoringId=10003487)

Referatoversikt (SesjonId=2015-2016)

Enkeltreferat (publikasjonsid=s160216)