Kodet personbiografi

Utvidet biografinformasjon på representanter tilbake til 1945, i kodet format.

Respons

Beskrivelse av dette datasettet kommer.

        
<person_biografi_kodet xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2017-03-02T16:51:38.0145374+01:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.4</versjon>
 <litteratur_kodet_liste />
 <permisjon_kodet_liste>
  <person_biografi_permisjon_kodet>
   <fra_dato>2013-10-01T00:00:00</fra_dato>
   <fravaer_grunn>REGJ</fravaer_grunn>
   <til_dato>2013-10-16T00:00:00</til_dato>
   <type>VARA</type>
   <vara_etternavn>Giske</vara_etternavn>
   <vara_fornavn>Trond</vara_fornavn>
  </person_biografi_permisjon_kodet>
 </permisjon_kodet_liste>
 <person_id>AOT</person_id>
 <personalia_kodet>
  <ansiennitet>411</ansiennitet>
  <foede_fylke i:nil="true" />
  <foede_kommune i:nil="true" />
  <minnetale_dato>0001-01-01T00:00:00</minnetale_dato>
  <person_biografi_foreldre_far_kodet>
   <doedsaar>-1</doedsaar>
   <etternavn i:nil="true" />
   <foedselsaar>-1</foedselsaar>
   <fornavn i:nil="true" />
   <stilling i:nil="true" />
  </person_biografi_foreldre_far_kodet>
  <person_biografi_foreldre_mor_kodet>
   <doedsaar>-1</doedsaar>
   <etternavn i:nil="true" />
   <foedselsaar>-1</foedselsaar>
   <fornavn i:nil="true" />
   <stilling i:nil="true" />
  </person_biografi_foreldre_mor_kodet>
 </personalia_kodet>
 <stortingsperiode_kodet_liste>
  <person_biografi_stortingsperiode_kodet>
   <fra_dato>2013-10-01T00:00:00</fra_dato>
   <fylke>Sør-Trøndelag</fylke>
   <parti_id>A</parti_id>
   <representantnummer>1</representantnummer>
   <stortingsperiode_id>2013-2017</stortingsperiode_id>
   <til_dato>2013-10-16T00:00:00</til_dato>
   <verv>Vararepresentant</verv>
  </person_biografi_stortingsperiode_kodet>
 </stortingsperiode_kodet_liste>
 <stortingsverv_kodet_liste />
 <utdanning_yrke_kodet_liste />
 <verv_kodet_liste />
</person_biografi_kodet>