Kodet personbiografi

Utvidet biografinformasjon på representanter tilbake til 1945, i kodet format.

I datasettet med kodet biografi for representanter er både yrke og utdanning listet under <utdanning_yrke_kodet_liste> som inneholder <person_biografi_utdanning_yrke_kodet> som igjen inneholder variabelen <type>.  

Dokumentasjon av kodene i <type>-variabelen: 
10    utdanning (skole, kurs, lærlingepraksis m.m.)
14    lærlingepraksis  (lærlingepraksis som ikke basert på videregående skole, dette er en gammel ordning)
15    fagbrev  (fagbrev som ikke basert på videregående skole, dette er en gammel ordning)
20    yrke  (yrkesaktivitet som ikke hører inn under andre faner)
30    annen aktivitet (krigsinnsats m.m. - diverse aktivitet som ikke lar seg plassere under andre faner og i tillegg krigsfangenskap, motstandskamp, aktivitet i eksil-Norge)
40    medaljer/utmerkelser  (medaljer, utmerkelser, priser, æresdoktorat m.m.)

Det ble gjort enkelte endringer i denne tjenesten 8. september 2022. Se nyhetssak https://data.stortinget.no/nyhetsoversikt/endringer-i-biografidata/

        
<person_biografi_kodet xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2017-03-02T16:51:38.0145374+01:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.4</versjon>
 <litteratur_kodet_liste />
 <permisjon_kodet_liste>
  <person_biografi_permisjon_kodet>
   <fra_dato>2013-10-01T00:00:00</fra_dato>
   <fravaer_grunn>REGJ</fravaer_grunn>
   <til_dato>2013-10-16T00:00:00</til_dato>
   <type>VARA</type>
   <vara_etternavn>Giske</vara_etternavn>
   <vara_fornavn>Trond</vara_fornavn>
  </person_biografi_permisjon_kodet>
 </permisjon_kodet_liste>
 <person_id>AOT</person_id>
 <personalia_kodet>
  <ansiennitet>411</ansiennitet>
  <foede_fylke i:nil="true" />
  <foede_kommune i:nil="true" />
  <minnetale_dato>0001-01-01T00:00:00</minnetale_dato>
  <person_biografi_foreldre_far_kodet>
   <doedsaar>-1</doedsaar>
   <etternavn i:nil="true" />
   <foedselsaar>-1</foedselsaar>
   <fornavn i:nil="true" />
   <stilling i:nil="true" />
  </person_biografi_foreldre_far_kodet>
  <person_biografi_foreldre_mor_kodet>
   <doedsaar>-1</doedsaar>
   <etternavn i:nil="true" />
   <foedselsaar>-1</foedselsaar>
   <fornavn i:nil="true" />
   <stilling i:nil="true" />
  </person_biografi_foreldre_mor_kodet>
 </personalia_kodet>
 <stortingsperiode_kodet_liste>
  <person_biografi_stortingsperiode_kodet>
   <fra_dato>2013-10-01T00:00:00</fra_dato>
   <fylke>Sør-Trøndelag</fylke>
   <parti_id>A</parti_id>
   <representantnummer>1</representantnummer>
   <stortingsperiode_id>2013-2017</stortingsperiode_id>
   <til_dato>2013-10-16T00:00:00</til_dato>
   <verv>Vararepresentant</verv>
  </person_biografi_stortingsperiode_kodet>
 </stortingsperiode_kodet_liste>
 <stortingsverv_kodet_liste />
 <utdanning_yrke_kodet_liste />
 <verv_kodet_liste />
</person_biografi_kodet>