Partier

Hent en oversikt over alle partier som er representert på Stortinget i en spesifisert sesjon eller stortingsperiode. 

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

partier_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

Null dersom stortingsperiodeid er spesifisert  


stortingsperiodeid

Identifikator for spesifisert stortingsperiode


partier_liste

Inneholder elementer for alle partier som er representert på Stortinget i angitt sesjon

parti

Inneholder elementer som definerer et parti


id

Element som definerer identifikator for partiet


navn

Element som definerer navnet til partiet


Her er et eksempel på en respons på xml-format:

        
<partier_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <sesjon_id>2010-2011</sesjon_id>
 <stortingsperiode_id>2009-2013</stortingsperiode_id>
 <partier_liste>
  <parti>
   <id>A</id>
   <navn>Arbeiderpartiet</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>FrP</id>
   <navn>Fremskrittspartiet</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>H</id>
   <navn>Høyre</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>Sp</id>
   <navn>Senterpartiet</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>SV</id>
   <navn>Sosialistisk Venstreparti</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>KrF</id>
   <navn>Kristelig Folkeparti</navn>
  </parti>
  <parti>
   <id>V</id>
   <navn>Venstre</navn>
  </parti>
 </partier_liste>
</partier_oversikt>