Voteringsresultat

Hent en oversikt over voteringsresultat for hver representant for en spesifisert votering

NB! Det finnes en del voteringer som foretas uten at enkeltrepresentanter voterer. Da benyttes faste resultatkoder, som «enstemmig vedtatt» i stedet.

Datatjenesten innholder kun voteringsdata fra og med sesjonen 2011–2012.

For deg som ikke har utviklerkompetanse, anbefaler vi stortinget.no "Finn saken" og voteringsresultat per sak. 

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

voteringsresultat_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

votering_id

Identifikator for den spesifiserte voteringen

voteringsresultat_liste

Inneholder elementer for alle representantenes voteringsresultat

representant_voteringsresultat

Inneholder elementer som definerer voteringsresultat for en representant

representant

Element som definerer representanten (se forespørsel etter representanter)

vara_for

Element som eventuelt definerer en person som denne representanten møter for

fast_vara_for

Element som eventuelt definerer en person som denne representanten møter fast for

votering

Element som eventuelt definerer votering for representanten

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<voteringsresultat_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <votering_id>35</votering_id>
 <voteringsresultat_liste>
  <representant_voteringsresultat>
   <representant>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Orlund</etternavn>
    <foedselsdato>1964-09-07T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Anita</fornavn>
    <id>AOR</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <id>A</id>
     <navn>Arbeiderpartiet</navn>
    </parti>
   </representant>
   <vara_for>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Engebretsen</etternavn>
    <foedselsdato>1941-04-29T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Kjell</fornavn>
    <id>KE</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
   </vara_for>
   <fast_vara_for i:nil="true" />
   <votering>ikke_tilstede</votering>
  </representant_voteringsresultat>
  . . .
  <representant_voteringsresultat>
   <representant>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Hanekamhaug</etternavn>
    <foedselsdato>1987-06-04T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Mette</fornavn>
    <id>METH</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <id>MR</id>
     <navn>Møre og Romsdal</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <id>FrP</id>
     <navn>Fremskrittspartiet</navn>
    </parti>
   </representant>
   <vara_for i:nil="true" />
   <fast_vara_for i:nil="true" />
   <votering>mot</votering>
  </representant_voteringsresultat>
 </voteringsresultat_liste>
</voteringsresultat_oversikt>