Personbilde

Hent bilde av en person ved hjelp av en spesifisert personid.
Bilder av stortingsrepresentanter finnes tilbake til 1945.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/personbilde?personid=JGS&storrelse=middels

Alternativt med parameter for å få silhuettbilde dersom det ikke finnes bilde for personen:
https://data.stortinget.no/eksport/personbilde?personid=X&storrelse=middels &erstatningsbilde=true

Parameter "storrelse" kan ha følgende verdier:

  • stort (500x668)
  • middels (158x211)
  • lite (80x107) 

Respons

Respons er et bilde på jpeg format. Dersom bilde for spesifisert personid ikke finnes og parameter for erstatningsbilde ikke er brukt, returneres statuskode 404 (Not Found).

Eksempel på respons med følgende URI: https://data.stortinget.no/eksport/personbilde?personid=MASG&storrelse=middels&erstatningsbilde=true 

MASG_stort.jpg