Publikasjoner

Hent en oversikt over alle publikasjoner av en spesifisert type i en spesifisert sesjon.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/publikasjoner?publikasjontype=referat&sesjonid=2013-2014

Publikasjonstype kan være:

 • referat
 • innstilling
 • innberetning
 • lovvedtak
 • lovanmerkning
 • dok8 (representantforslag)
 • dok12 (grunnlovsforslag)
 • dokumentserie

Les mer om Stortingets publikasjoner på stortinget.no.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

publikasjoner_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

publikasjoner_liste

Inneholder elementer for hver publikasjon

publikasjon

Inneholder elementer som definerer en publikasjon

type

Element som definerer publikasjonstypen

id

Element som definerer identifikator for publikasjonen

tittel

Element som definerer tittel på publikasjonen

dato

Element som definerer dato for publikasjonen

tilgjengelig_dato

Element som definerer når publikasjonen ble tilgjengelig eller sist oppdatert

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<publikasjoner_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <publikasjoner_liste>
  <publikasjon>
   <dato>2013-01-09T00:00:00</dato>
   <id>s130109</id>
   <tilgjengelig_dato>2014-09-22T13:35:03</tilgjengelig_dato>
   <tittel>Referat Stortingsmøte onsdag 9. januar 2013</tittel>
   <type>referat</type>
  </publikasjon>
  <publikasjon>
   <dato>2013-11-06T00:00:00</dato>
   <id>s131106</id>
   <tilgjengelig_dato>2013-11-20T11:07:51</tilgjengelig_dato>
   <tittel>Referat Stortingsmøte onsdag 6. november 2013</tittel>
   <type>referat</type>
  </publikasjon>
  <publikasjon>
   <dato>2014-02-04T00:00:00</dato>
   <id>s140204</id>
   <tilgjengelig_dato>2014-06-20T10:04:04</tilgjengelig_dato>
   <tittel>Referat Stortingsmøte tirsdag 4. februar 2014</tittel>
   <type>referat</type>
  </publikasjon>
  ...
  <publikasjon>
   <dato>2014-06-17T00:00:00</dato>
   <id>s140617</id>
   <tilgjengelig_dato>2014-06-26T13:00:24</tilgjengelig_dato>
   <tittel>Referat Stortingsmøte tirsdag 17. juni 2014</tittel>
   <type>referat</type>
  </publikasjon>
  <publikasjon>
   <dato>2014-06-18T00:00:00</dato>
   <id>s140618</id>
   <tilgjengelig_dato>2014-08-26T11:55:56</tilgjengelig_dato>
   <tittel>Referat Stortingsmøte onsdag 18. juni 2014</tittel>
   <type>referat</type>
  </publikasjon>
  <publikasjon>
   <dato>2014-06-19T00:00:00</dato>
   <id>s140619</id>
   <tilgjengelig_dato>2014-08-26T11:59:45</tilgjengelig_dato>
   <tittel>Referat Stortingsmøte torsdag 19. juni 2014</tittel>
   <type>referat</type>
  </publikasjon>
 </publikasjoner_liste>
 <sesjon_id>2013-2014</sesjon_id>
</publikasjoner_oversikt>