Høringer

Hent en oversikt over alle høringer for en spesifisert sesjon.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/horinger?sesjonid=2014-2015

Dersom sesjonid utelates returneres respons for inneværende sesjon.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

horinger_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

horinger_liste

Inneholder elementer for alle høringer for angitt sesjon

horing

Inneholder elementer som definerer en høring

anmodningsfrist_dato_tid

Inneholder dato for frist for påmelding til høring

horing_sak_info_liste

Inneholder elementer for alle saker som høringen omhandler

horing_sak_info

Inneholder elementer som definerer informasjon om enkeltsak knyttet til høringer

sak_henvisning

Element som definerer henvisning for saken.

sak_id

Element som definerer identifikator for saken.

sak_korttittel

Element som definerer kort tittel for saken

sak_publikasjon

Element som inneholder URL til publikasjon for saken

sak_tittel

Element som definerer full tittel for saken

horing_status

Element som definerer status for høringen. Må ikke forveksles med status som har andre og færre mulige verdier. Gyldige verdier er:

 • Planlagt
 • Avholdt
 • Pågår (høring pågår nå)
 • Påbegynt (en eller flere høringsdager er avholdt, men en eller flere gjenstår)
 • Avlyst
 • Ukjent
 • Planlagt med forbehold

horingstidspunkt_liste

Inneholder elementer for alle høringstidspunkt for angitt høring

horingstidspunkt

Element som definerer høringstidspunkt

sted

Inneholder informasjon om sted for høring

tidspunkt

Inneholder tidspunkt for høringen

id

Element som definerer identifikator for høringen.

komite

Inneholder elementer som definerer komiteen for en høring

publisert_dato

Element som angir publisert dato for en høring

søknadfrist_dato

Overflødig element. Identisk med anmodningsfrist_dato_tid og kan ignoreres. Det anbefales å bruke anmodningsfrist_dato_tid.

start_dato

Element som angir start dato for en høring

status

Element som definerer status for høring. Gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • publisert
 • avlyst

status_info_tekst

Element som angir eventuell status informasjonstekst for en høring

type

Element som definerer type høring. Gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • komite
 • kontroll

 

 

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<horinger_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2019-10-16T14:29:09.6967107+02:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.6</versjon>
 <horinger_liste>
  <horing>
   <respons_dato_tid>2019-10-16T14:29:09.6967107+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <anmodningsfrist_dato_tid>2019-09-25T23:59:00</anmodningsfrist_dato_tid>
   <horing_sak_info_liste>
    <horing_sak_info>
     <respons_dato_tid>2019-10-16T14:29:09.6967107+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <sak_henvisning>Dokument 8:148 S (2018-2019)</sak_henvisning>
     <sak_id>76222</sak_id>
     <sak_korttittel>Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet</sak_korttittel>
     <sak_publikasjon>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-148s/</sak_publikasjon>
     <sak_tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash og Kari Elisabeth Kaski om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet</sak_tittel>
    </horing_sak_info>
    <horing_sak_info>
     <respons_dato_tid>2019-10-16T14:29:09.6967107+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <sak_henvisning>Dokument 8:152 S (2018-2019)</sak_henvisning>
     <sak_id>76231</sak_id>
     <sak_korttittel>Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten</sak_korttittel>
     <sak_publikasjon>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-152s/</sak_publikasjon>
     <sak_tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten</sak_tittel>
    </horing_sak_info>
   </horing_sak_info_liste>
   <horing_status>Avholdt</horing_status>
   <horingstidspunkt_liste>
    <horingstidspunkt>
     <sted>Stortingets komitéhus, Akersgt. 18 Høringssal 1</sted>
     <tidspunkt>2019-10-08T10:15:00</tidspunkt>
    </horingstidspunkt>
   </horingstidspunkt_liste>
   <id>10004082</id>
   <komite>
    <respons_dato_tid>2019-10-16T13:57:01.5054005+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <id>HELSEOMS</id>
    <navn>Helse- og omsorgskomiteen</navn>
   </komite>
   <publisert_dato>0001-01-01T00:00:00</publisert_dato>
   <soknadfrist_dato>2019-09-25T23:59:00</soknadfrist_dato>
   <start_dato>2019-10-08T10:15:00</start_dato>
   <status>publisert</status>
   <status_info_tekst></status_info_tekst>
   <type>komite</type>
  </horing>
  …
  <horing>
   <respons_dato_tid>2019-10-16T14:29:09.7279602+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <anmodningsfrist_dato_tid>2019-10-17T23:59:00</anmodningsfrist_dato_tid>
   <horing_sak_info_liste>
    <horing_sak_info>
     <respons_dato_tid>2019-10-16T14:29:09.7279602+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <sak_henvisning>Dokument 8:137 S (2018-2019)</sak_henvisning>
     <sak_id>75861</sak_id>
     <sak_korttittel>Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026</sak_korttittel>
     <sak_publikasjon>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-137s/</sak_publikasjon>
     <sak_tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026</sak_tittel>
    </horing_sak_info>
   </horing_sak_info_liste>
   <horing_status>Planlagt</horing_status>
   <horingstidspunkt_liste>
    <horingstidspunkt>
     <sted>Stortingets komitéhus, Akersgt. 18 Høringssal 1</sted>
     <tidspunkt>2019-10-23T08:00:00</tidspunkt>
    </horingstidspunkt>
   </horingstidspunkt_liste>
   <id>10004104</id>
   <komite>
    <respons_dato_tid>2019-10-16T13:57:01.5054005+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <id>NÆRING</id>
    <navn>Næringskomiteen</navn>
   </komite>
   <publisert_dato>0001-01-01T00:00:00</publisert_dato>
   <soknadfrist_dato>2019-10-17T23:59:00</soknadfrist_dato>
   <start_dato>2019-10-23T08:00:00</start_dato>
   <status>publisert</status>
   <status_info_tekst></status_info_tekst>
   <type>komite</type>
  </horing>
 </horinger_liste>
 <sesjon_id>2019-2020</sesjon_id>
</horinger_oversikt>