Representanttaleaktivitet

Hent taleraktivitet for en enkeltrepresentant. 

NB! Datatjenesten innholder kun talerdata fra og med sesjonen 2011–2012.

 

Forespørsel

URI: http://data.stortinget.no/eksport/representanttaleaktiviteter?personid=CT&sesjonid=2012-2013

Parametere:

Respons

Respons er XML eller JSON med følgende elementer:

representant_tale_aktivitet_oversikt

xml rot-element som definerer dokumente

person_id

Identifikator for spesifisert representant

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

representant_tale_aktivitet_liste

Inneholder elementer for alle registrerte taleraktiviteter

representant_tale_aktivitet

Inneholder elementer for den enkelte taleraktiviteten

dagsorden_sak_nummer

Element som definerer saksnummer på dagsorden

mote_id

Identifikator for møtet (kan også brukes/hentes fra datasettene møter og dagsorden)

tale_start_tid

Element som definerer når denne taler startet å tale.

tale_type

Element som definerer hva slags type innlegg denne taler har. Gyldige verdier er (numeriske verdier i JSON i parentes):

 • IKKESATT (1)
 • INNL (2)
 • KMERK (3)
 • REPL (4)
 • REPLSV (5)
 • MSPT_SPM (6)
 • MSPT_SVAR (7)
 • MSPT_TILSPM (8)
 • MSPT_TILSVA (9)
 • OSPT_SPM (10)
 • OSPT_SVAR (11)
 • OSPT_TILSPM (12)
 • OSPT_TILLSV (13)
 • REDGJ (14)
 • 30MIN (15)
 • 20MIN (16)
 • 15MIN (17)
 • 10MIN (18)
 • 5MIN (19)
 • 4MIN (20)
 • 3MIN (21)

tale_varighet_sekunder

Element som definerer talerinnleggets varighet i sekunder

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<representant_tale_aktivitet_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.6</versjon>
 <person_id>CT</person_id>
 <representant_tale_aktivitet_liste>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>1</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10034</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-10-10T19:37:31.243</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>290</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>1</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10057</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-11-14T11:36:32.127</tale_start_tid>
   <tale_type>3MIN</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>184</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>5</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10061</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-11-28T13:42:59.747</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>302</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>1</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10062</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-11-30T10:22:51.973</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>530</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>1</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10062</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-11-30T12:08:02.853</tale_start_tid>
   <tale_type>3MIN</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>186</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>2</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10066</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-12-05T10:57:10.733</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>520</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>1</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10066</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-12-05T10:40:44.537</tale_start_tid>
   <tale_type>3MIN</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>193</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>3</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10072</mote_id>
   <tale_start_tid>2017-12-14T15:23:14.047</tale_start_tid>
   <tale_type>10MIN</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>528</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>1</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10086</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-01-31T19:16:19.877</tale_start_tid>
   <tale_type>3MIN</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>185</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>1</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10091</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-02-08T10:20:39.423</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>275</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>3</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10098</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-03-01T12:19:32.633</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>891</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>3</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10098</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-03-01T13:44:31.527</tale_start_tid>
   <tale_type>3MIN</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>182</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>2</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10098</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-03-01T10:30:51.267</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>782</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>6</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10142</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-05-08T13:34:23.173</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>254</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>5</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10152</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-06-05T12:38:24.823</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>296</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>8</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10161</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-06-13T16:15:37.23</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>362</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>9</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10161</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-06-13T17:36:39.53</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>299</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
  <representant_tale_aktivitet>
   <respons_dato_tid>2018-08-07T15:09:40.4505383+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <dagsorden_sak_nummer>10</dagsorden_sak_nummer>
   <mote_id>10161</mote_id>
   <tale_start_tid>2018-06-13T18:21:53.163</tale_start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <tale_varighet_sekunder>183</tale_varighet_sekunder>
  </representant_tale_aktivitet>
 </representant_tale_aktivitet_liste>
 <sesjon_id>2017-2018</sesjon_id>
</representant_tale_aktivitet_oversikt>