Statistikk

Ved hjelp av disse tjenestene kan du, uten å ha utviklerkompetanse, hente ut statistikk, gjøre avgrensninger og bygge grafer og tabeller basert på parlamentariske data. 

Stortinget tilbyr disse statistikktjenestene (også kalt databyggere): 

Se også: 

Du kan ogå laste ned en del statistikk i Excel-format. 

Vi utvider stadig tjenestetilbudet, men trenger å vite mer om behovene. Vi ønsker derfor dine innspill. Ta kontakt med web@stortinget.no hvis du vil melde inn ditt ønske.