Om tjenesten

Stortingets tjeneste for åpne data tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. 

Dette gjelder for eksempel data om voteringer, saker, spørsmål og representanter. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle. Stortingets IT-avdeling v/IT-virksomhetsstøtte er ansvarlig for tjenesten.

Ta kontakt med på e-post web@stortinget.no hvis du har spørsmål eller trenger veiledning i bruk av tjenesten. Før du tar tjenesten i bruk må vilkårene leses nøye. Les vilkår for bruk.

Tilgjengelige data

Data i denne tjenesten vil bli gjort tilgjengelig samtidig som på stortinget.no. Noen dataelementer blir offentlig tilgjengelige fortløpende ved registrering, mens andre data gjennomgår en kontroll etter registrering før de blir publisert.

Voteringsresultater offentliggjøres samlet kort tid etter møteslutt, men forsinkelser kan forekomme. Voteringsoversikten som vises på stortinget.no baserer seg på samme grunnlagsdata som tilbys i tjenesten, men benytter ikke samme API. Stortinget.no vil derfor kunne vise voteringsoversikten selv om data.stortinget.no ikke skulle være tilgjengelig. 

Se eksempel på en voteringsoversikt på stortinget.no.

Versjonering

Intensjonen er å ha et stabilt API, hvor endringer ikke fører til kompatibilitetsproblemer.

Det er likevel mulig at eventuelle feil som må rettes, kan føre til endring i grensesnittet. Vi vil opplyse om dette i nyhetssak (se nyhetsarkivet) og vi tilstreber å varsle minst en uke på forhånd. 

Nye dataelementer som inkluderes, og eventuelle endringer i funksjonalitet, vil informeres om i nyhetssaker.

Kun siste versjon av data og dokumentasjon vises på nettstedet. 

Se for øvrig side om «viktige termer»  for teknisk beskrivelse av versjonshåndtering.