Om tjenesten

Stortingets tjeneste for åpne data tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. 

Dette innebærer hovedsakelig data om voteringer, saker, spørsmål og representanter. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle. Stortingets IT-avdeling v/IT Virksomhetsstøtte er ansvarlig for tjenesten.

Ta kontakt med på e-post web@stortinget.no dersom du har spørsmål eller trenger veiledning til bruk av tjenesten.

Før du tar tjenesten i bruk må vilkårene leses nøye. 

Les vilkår for bruk.

Tilgjengelige data

Data i denne tjenesten vil bli gjort tilgjengelig til samme tid som dataene på Stortingets egne nettsider, stortinget.no. Dette innebærer at noen dataelementer blir offentlig tilgjengelige fortløpende ved registrering, mens andre data gjennomgår en kontroll etter registrering før de blir publisert.

Voteringsresultater offentliggjøres samlet kort tid etter møteslutt, men forsinkelser kan forekomme. Voteringsoversikten som vises på stortinget.no baserer seg på samme grunnlagsdata som tilbys i tjenesten, men benytter ikke samme API. Stortinget.no vil derfor kunne vise voteringsoversikten selv om data.stortinget.no ikke er oppe og kjører.

Se eksempel på en voteringsoversikt på stortinget.no.

Versjonering

Intensjonen er å ha et stabilt API, hvor endringer ikke fører til kompatibilitetsproblemer.

Det er likevel mulig at eventuelle feil som må rettes, kan føre til endring i grensesnittet. Hvis vi mener dette er tilfelle, vil vi opplyse om dette i endringsloggen. Gammel versjon beholdes i en varslet tidsperiode.

Nye dataelementer som inkluderes, og eventuelle endringer i funksjonalitet, vil også loggføres.Det regnes ikke som kompatibilitetsbrudd i grensesnittet at nye objekter og elementer legges til. Gamle versjoner vil derfor ikke bli beholdt i slike tilfeller.

Kun siste versjon av data og dokumentasjon vises på nettstedet. 

Se for øvrig side om «viktige termer»  for teknisk beskrivelse av versjonshåndtering.