Person

Hent grunnleggende data om en person ved hjelp av en spesifisert personid.

Personider er bl.a. tilgjengelig via datasettene dagens representanter, representanter (historisk) og regjering.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

person

xml rot-element som definerer dokumentet

id

Element som definerer identifikator for personen

fornavn

Element som definerer fornavn til personen

etternavn

Element som definerer etternavn til personen

kjoenn

Element som definerer personens kjønn:

 • mann
 • kvinne

foedselsdato

Element som definerer fødselsdato for personen
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

doedsdato

Element som definerer eventuell dødsdato for personen (for personer som fortsatt lever er verdien 0001‑01‑01T00:00:00)
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

        
<person xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <versjon>1.1</versjon>
 <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
 <etternavn>Solberg</etternavn>
 <foedselsdato>1961-02-24T00:00:00</foedselsdato>
 <fornavn>Erna</fornavn>
 <id>es</id>
 <kjoenn>kvinne</kjoenn>
</person>