Møter

Hent en oversikt over alle møter for en spesifisert sesjon.

Detaljeringsgraden er relativt lav, men med nok informasjon til å lage filtrerte og sorterte lister over møter som er planlagt eller avholdt.

Listen med møte-elementer vil også inneholde elementer for dager der det kunne ha vært møte, men der det av ulike grunner ikke er møte. Slike elementer kan identifiseres ved at «mote_ting» har verdi «ikke_spesifisert». Normalt vil da «merknad» eller «ikke_motedag_tekst» har forklarende innhold.

Møter som går over flere dager vil få en spesifikk «id» for hver dag, men «dagsorden_nummer» vil være det samme.

 

Slik henter man opp referater: 

 1. Bruk oppslag i publikasjonstype per sesjon for å finne publikasjons-ID.
 2. Slå opp på publikasjons-ID derfra, legg til html-parameter for å få vist html.

Eksempel:

Referater 2020-2021:
https://data.stortinget.no/eksport/publikasjoner?publikasjontype=referat&sesjonid=2020-2021

Oppslag på en ID derfra viser XML-versjonen: https://data.stortinget.no/eksport/publikasjon?publikasjonid=refs-202021-11-17

Legg til format-parameter for å få vist html-format: 
https://data.stortinget.no/eksport/publikasjon?publikasjonid=refs-202021-11-17&format=html

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/moter?sesjonid=2014-2015

Dersom sesjonid utelates returneres respons for inneværende sesjon.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

moter_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

moter_liste

Inneholder elementer for alle møter for angitt sesjon

mote

Element som definerer et møte

id

Element som definerer identifikator for møtet. Dersom møtet bare er planlagt og ikke har fått spesifisert møteid, eller det av ulike grunner ikke er møte denne dagen, så har denne verdien -1 for å signalere at den er udefinert. Normalt blir dagsorden publisert to dager før møtedatoen, og møteid vil da bli tilgjengelig.

mote_dato_tid

Element som definerer tidspunkt for møtet

mote_ting

Element som definerer hvilket ting som har møte. For tiden er det bare «storting» som er gyldig verdi, men for sesjoner før 2009-2010, kan det også være «odelsting» og «lagting».

mote_rekkefolge

Element som definerer rekkefølgen for et møte innenfor en dag

dagsorden_nummer

Elementer som definerer hvilken dagsorden som skal behandles på et møte

tilleggsdagsorden

Element som definerer om det er en tilleggsdagsorden som skal behandles på et møte

merknad

Element som angir en eventuell merknad for et møte

fotnote

Element som angir en eventuell fotnote for et møte

ikke_motedag_tekst

Element som angir eventuell forklarende tekst når det ikke er møte

kveldsmote

Elementer som angir om det skal være et kveldsmøte

referat_id

Elementer som angir en eventuell id som kan brukes for å laste ned et referat fra et møte

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <mote_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <moter_liste>
  <mote>
   <dagsorden_nummer>1</dagsorden_nummer>
   <fotnote></fotnote>
   <id>9575</id>
   <ikke_motedag_tekst i:nil="true" />
   <kveldsmote>ikke_spesifisert</kveldsmote>
   <merknad>Gudstjeneste i Oslo domkirke i tilknytning til Stortingets &amp;aring;pning kl. 17.00&lt;BR&gt;</merknad>
   <mote_dato_tid>2014-10-01T13:00:00</mote_dato_tid>
   <mote_rekkefolge>1</mote_rekkefolge>
   <mote_ting>storting</mote_ting>
   <referat_id>s141001</referat_id>
   <tilleggsdagsorden>false</tilleggsdagsorden>
  </mote>
  <mote>
   <dagsorden_nummer>2</dagsorden_nummer>
   <fotnote></fotnote>
   <id>9576</id>
   <ikke_motedag_tekst i:nil="true" />
   <kveldsmote>ikke_spesifisert</kveldsmote>
   <merknad i:nil="true" />
   <mote_dato_tid>2014-10-02T13:00:00</mote_dato_tid>
   <mote_rekkefolge>1</mote_rekkefolge>
   <mote_ting>storting</mote_ting>
   <referat_id>s141002</referat_id>
   <tilleggsdagsorden>false</tilleggsdagsorden>
  </mote>

  ....

  <mote>
   <dagsorden_nummer>5</dagsorden_nummer>
   <fotnote></fotnote>
   <id>9584</id>
   <ikke_motedag_tekst i:nil="true" />
   <kveldsmote>ikke_spesifisert</kveldsmote>
   <merknad>&lt;I&gt;-M&amp;oslash;te mellom presidentskapet og komitelederne om fordeling av budsjettkapitler p&amp;aring; komiteer og rammeomr&amp;aring;der, og om terminliste for budsjettbehandlingen (jf. FO § 43 annet ledd) kl. 15.00 S-447&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;-IPU Geneve</merknad>
   <mote_dato_tid>2014-10-14T10:00:00</mote_dato_tid>
   <mote_rekkefolge>1</mote_rekkefolge>
   <mote_ting>storting</mote_ting>
   <referat_id i:nil="true" />
   <tilleggsdagsorden>false</tilleggsdagsorden>
  </mote>
  <mote>
   <dagsorden_nummer>6</dagsorden_nummer>
   <fotnote></fotnote>
   <id>9581</id>
   <ikke_motedag_tekst i:nil="true" />
   <kveldsmote>ikke_spesifisert</kveldsmote>
   <merknad>-IPU Geneve</merknad>
   <mote_dato_tid>2014-10-15T10:00:00</mote_dato_tid>
   <mote_rekkefolge>1</mote_rekkefolge>
   <mote_ting>storting</mote_ting>
   <referat_id i:nil="true" />
   <tilleggsdagsorden>false</tilleggsdagsorden>
  </mote>

  ....

  <mote>
   <dagsorden_nummer>-1</dagsorden_nummer>
   <fotnote i:nil="true" />
   <id>-1</id>
   <ikke_motedag_tekst i:nil="true" />
   <kveldsmote>ikke_spesifisert</kveldsmote>
   <merknad>-Siste m&amp;oslash;tedag i v&amp;aring;rsesjonen</merknad>
   <mote_dato_tid>2015-06-19T09:00:00</mote_dato_tid>
   <mote_rekkefolge>1</mote_rekkefolge>
   <mote_ting>storting</mote_ting>
   <referat_id i:nil="true" />
   <tilleggsdagsorden>false</tilleggsdagsorden>
  </mote>
 </moter_liste>
 <sesjon_id>2014-2015</sesjon_id>
</mote_oversikt>