Saksganger

Hent en oversikt over alle saksganger som er i bruk, aktivt eller historisk, på Stortinget.

Etter at Stortinget besluttet å oppheve ordningen med Odelsting og Lagting, gikk mange saksganger ut av aktiv bruk, og mange nye kom til. Saksganger som ikke er i aktiv bruk må likevel opprettholdes for å beskrive historiske saker.

En saksgang består av ett eller flere saksgangssteg, som kommer i en fast rekkefølge. For en spesifikk sak kan det være at ett eller flere saksgangssteg blir uaktuelle.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

saksgang_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet.

saksgang_liste

Inneholder elementer som for alle eksisterende saksganger.

saksgang

Element som definerer en saksgang.

id

Element som definerer identifikator for en spesifikk saksgang.

navn

Element som definerer navn for en spesifikk saksgang.

saksgang_steg_liste

Inneholder elementer for alle saksgangssteg for en spesifikk saksgang.

saksgang_steg

Element som definerer et saksgangssteg.

id

Element som definerer identifikator for saksgangssteget.

navn

Element som definerer navn for saksgangssteget.

steg_nummer

Element som definerer rekkefølgenummer for saksgangssteget i den spesifikke saksgangen.

uaktuell

Element som definerer om et saksgangssteg er uaktuelt i en spesifikk saksgang. Dette elementet er bare relevant når det gjelder en saksgang knyttet til en reell sak.

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<saksgang_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <saksgang_liste>

....

  <saksgang>
   <id>REPRFORS</id>
   <navn>Forslag fra Representanter</navn>
   <saksgang_steg_liste>
    <saksgang_steg>
     <id>SAK</id>
     <navn>Forslag</navn>
     <steg_nummer>1</steg_nummer>
     <uaktuell>false</uaktuell>
    </saksgang_steg>
    <saksgang_steg>
     <id>KOMBEH</id>
     <navn>Komitebehandling</navn>
     <steg_nummer>2</steg_nummer>
     <uaktuell>false</uaktuell>
    </saksgang_steg>
    <saksgang_steg>
     <id>DEBATT</id>
     <navn>Debatt og vedtak</navn>
     <steg_nummer>3</steg_nummer>
     <uaktuell>false</uaktuell>
    </saksgang_steg>
   </saksgang_steg_liste>
  </saksgang>
  <saksgang>
   <id>RED</id>
   <navn>Redegjørelser, ordinær saksgang</navn>
   <saksgang_steg_liste>
    <saksgang_steg>
     <id>SAK</id>
     <navn>Redegjørelse</navn>
     <steg_nummer>1</steg_nummer>
     <uaktuell>false</uaktuell>
    </saksgang_steg>
    <saksgang_steg>
     <id>DEBATT</id>
     <navn>Debatt</navn>
     <steg_nummer>2</steg_nummer>
     <uaktuell>false</uaktuell>
    </saksgang_steg>
   </saksgang_steg_liste>
  </saksgang>

....

  <saksgang>
   <id>DEBATT</id>
   <navn>Initiativdebatt</navn>
   <saksgang_steg_liste>
    <saksgang_steg>
     <id>INITIATIV</id>
     <navn>Initiativ</navn>
     <steg_nummer>1</steg_nummer>
     <uaktuell>false</uaktuell>
    </saksgang_steg>
    <saksgang_steg>
     <id>DEBATT</id>
     <navn>Debatt</navn>
     <steg_nummer>2</steg_nummer>
     <uaktuell>false</uaktuell>
    </saksgang_steg>
   </saksgang_steg_liste>
  </saksgang>
 </saksgang_liste>
</saksgang_oversikt>