Dagens representanter

Hent en oversikt over alle dagens møtende representanter.

dagensrepresentant objektet har litt flere elementer enn det vanlige representant objektet.

For deg som ikke har utviklerkompetanse anbefaler vi vår databygger for representantfordeling

 

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

dagensrepresentanter_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

dagensrepresentanter_liste

Inneholder elementer for alle definerte dagensrepresentanter

dagensrepresentant

Inneholder elementer som definerer en dagensrepresentant

id

Element som definerer identifikator for representanten

fornavn

Element som definerer fornavn til representanten

etternavn

Element som definerer etternavn til representanten

kjoenn

Element som definerer representantens kjønn:

 • mann
 • kvinne

foedselsdato

Element som definerer fødselsdato for representanten
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

doedsdato

Element som definerer eventuell dødsdato for representanten (for representanter som fortsatt lever er verdien «0001-01-01T00:00:00»)
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

epost

Element som definerer epost adressen for representanten

fylke

Inneholder elementer som definerer et fylke (se forespørsel for fylker)

parti

Inneholder elementer som definerer et parti (se forespørsel for partier)

vara_for

Element som eventuelt definerer en person som denne representanten møter for

fast_vara_for

Element som eventuelt definerer en person som denne representanten møter fast for

vara

Element som eventuelt definerer en person som møter som vara for denne representanten

fast_vara

Element som eventuelt definerer en person som møter som fast vara for denne representanten

komiteer_liste

Inneholder elementer som definerer en liste av komiteer (se forespørsel for komiteer)

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dagensrepresentanter_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <dagensrepresentanter_liste>
  <dagensrepresentant>
   <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
   <etternavn>de Ruiter</etternavn>
   <foedselsdato>1969-04-04T00:00:00</foedselsdato>
   <fornavn>Freddy</fornavn>
   <id>FR</id>
   <kjoenn>mann</kjoenn>
   <epost>freddy.de-ruiter@stortinget.no</epost>
   <fast_vara i:nil="true"/>
   <vara i:nil="true"/>
   <fylke>
    <id>AA</id>
    <navn>Aust-Agder</navn>
   </fylke>
   <komiteer_liste>
    <komite>
     <id>TRANSKOM</id>
     <navn>Transport- og kommunikasjonskomiteen</navn>
    </komite>
   </komiteer_liste>
   <fast_vara_for i:nil="true" />
   <vara_for i:nil="true" />
   <parti>
    <id>A</id>
    <navn>Arbeiderpartiet</navn>
   </parti>
  </dagensrepresentant>
  . . . 
  <dagensrepresentant>
   <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
   <etternavn>Helseth</etternavn>
   <foedselsdato>1955-01-11T00:00:00</foedselsdato>
   <fornavn>Are</fornavn>
   <id>AREH</id>
   <kjoenn>mann</kjoenn>
   <epost>are.helseth@stortinget.no</epost>
   <fast_vara i:nil="true"/>
   <vara i:nil="true"/>
   <fylke>
    <id>Ak</id>
    <navn>Akershus</navn>
   </fylke>
   <komiteer_liste>
    <komite>
     <id>HELSEOMS</id>
     <navn>Helse- og omsorgskomiteen</navn>
    </komite>
   </komiteer_liste>
   <fast_vara_for>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Huitfeldt</etternavn>
    <foedselsdato>1969-11-29T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Anniken</fornavn>
    <id>ANNH</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </fast_vara_for>
   <vara_for i:nil="true" />
   <parti>
    <id>A</id>
    <navn>Arbeiderpartiet</navn>
   </parti>
  </dagensrepresentant>
 </dagensrepresentanter_liste>
</dagensrepresentanter_oversikt>