Delegasjoner

Hent en oversikt over alle delegasjoner på Stortinget, og som er aktive i en spesifisert sesjon.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

delegasjoner_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

delegasjoner_liste

Inneholder elementer for alle delegasjoner som er definert på Stortinget i angitt sesjon

delegasjon

Inneholder elementer som definerer en delegasjon

id

Element som definerer identifikator for delegasjonen

navn

Element som definerer navnet til delegasjonen

Her er et eksempel på en respons på xml-format:

                <delegasjoner_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<delegasjoner_liste>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>ARKTISK</id>
<navn>
Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>EUROPAR</id>
<navn>
Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>IPU</id>
<navn>
Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>ASEP</id>
<navn>
Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP)
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>EFTAP</id>
<navn>
Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>ERPARFOR</id>
<navn>
Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>EUOVER</id>
<navn>
Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>NORATL</id>
<navn>
Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>NORDR</id>
<navn>Stortingets delegasjon til Nordisk råd</navn>
</delegasjon>
<delegasjon>
<respons_dato_tid>2020-05-18T12:22:22.5508217+02:00</respons_dato_tid>
<versjon>1.6</versjon>
<id>OSSE</id>
<navn>
Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling
</navn>
</delegasjon>
</delegasjoner_liste>
<sesjon_id>2019-2020</sesjon_id>
</delegasjoner_oversikt>