Spørsmål

Hent en oversikt over alle spørsmål som er tilknyttet en spesifisert sesjon. 

Som på stortinget.no er forespørslene delt i tre, en for hver av hovedgruppene. Detaljeringsgraden er relativt lav, men med nok informasjon til å lage filtrerte og sorterte lister over spørsmål. Det er mulig å filtrere på status i forespørselen. Av historiske grunner returnerer listen kun besvarte spørsmål hvis statusparameter utelates.

For deg som ikke har utviklerkompetanse anbefaler vi vår spørsmålsdatabygger.

Respons

Respons (som har likt format for de tre forespørslene ) er et xml-dokument med følgende elementer:

sporsmal_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

sporsmal_liste

Inneholder elementer for alle spørsmål som er tilknyttet angitt sesjon

sporsmal

Inneholder elementer som definerer et spørsmål

id

Element som definerer identifikator for spørsmålet

sporsmal_nummer

Element som definerer identifikator for spørsmålets nummer

sesjon_id

Element som definerer identifikator for spørsmålets sesjon

tittel

Element som definerer identifikator for spørsmålsteksten

type

Element som definerer type for spørsmålet:

 • sporretime_sporsmal
 • muntlig_sporsmal
 • til_presidentskapet
 • ved_motets_slutt
 • interpellasjon
 • skriftlig_sporsmal

status

Element som definerer status for spørsmålet:

 • ikke_spesifisert
 • besvart
 • bortfalt
 • til_behandling
 • trukket
 • venter_utsatt

flyttet_til

Element som definerer om spørsmålet er overført til en annen minister:

 • ikke_spesifisert
 • rette_vedkommende
 • settestatsrad

emne_liste

Inneholder elementer for alle emner som spørsmålet er assosiert med (se forespørsel etter emner)

datert_dato

Element som definerer dato for når spørsmålet er datert
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

sendt_dato

Element som definerer dato for når spørsmålet er sendt
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

besvart_dato

Element som definerer dato for når spørsmålet er besvart
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

sporsmal_fra

Element som definerer spørsmålstiller (se forespørsel etter representanter)

fremsatt_av_annen

Element som definerer hvem som har fremsatt spørsmålet (se forespørsel etter representanter)

sporsmal_til

Element som definerer ministeren spørsmålet er stilet til

rette_vedkommende

Element som definerer hvem som er rette vedkommende for spørsmålet, dersom ministeren det er stilet til ikke er rette vedkommende til å besvare dette.

besvart_av

Element som definerer ministeren som har besvart spørsmålet

besvart_pa_vegne_av

Element som definerer hvem spørsmålet er besvart på vegne av, dersom den som svarer er en annen enn den som er rette vedkommende til å svare.

Her er et eksempel på en forkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sporsmal_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <sesjon_id>2010-2011</sesjon_id>
 <sporsmal_liste>
  <sporsmal>
   <besvart_av>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Storberget</etternavn>
    <foedselsdato>1964-10-06T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Knut</fornavn>
    <id>KNUS</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
   </besvart_av>
   <besvart_av_minister_id>JD</besvart_av_minister_id>
   <besvart_av_minister_tittel>justisministeren</besvart_av_minister_tittel>
   <besvart_dato>2011-06-01T00:00:00</besvart_dato>
   <besvart_pa_vegne_av i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_id i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_tittel i:nil="true" />
   <datert_dato>2011-06-01T00:00:00</datert_dato>
   <emne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
     <id>11</id>
     <navn>RETTSVESEN</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>18</id>
     <navn>INNVANDRERE</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>52</id>
     <navn>KOMMUNER</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>141</id>
     <navn>POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
     <id>184</id>
     <navn>LOKALFORVALTNING</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </emne_liste>
   <flyttet_til>ikke_spesifisert</flyttet_til>
   <fremsatt_av_annen i:nil="true" />
   <id>50655</id>
   <rette_vedkommende i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_id i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_tittel i:nil="true" />
   <sendt_dato>0001-01-01T00:00:00</sendt_dato>
   <sesjon_id>2010-2011</sesjon_id>
   <sporsmal_fra>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Sandberg</etternavn>
    <foedselsdato>1960-02-06T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Per</fornavn>
    <id>PES</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
    <fylke>
     <id>ST</id>
     <navn>Sør-Trøndelag</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <id>FrP</id>
     <navn>Fremskrittspartiet</navn>
    </parti>
   </sporsmal_fra>
   <sporsmal_nummer>1</sporsmal_nummer>
   <sporsmal_til>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Storberget</etternavn>
    <foedselsdato>1964-10-06T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Knut</fornavn>
    <id>KNUS</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
   </sporsmal_til>
   <sporsmal_til_minister_id>JD</sporsmal_til_minister_id>
   <sporsmal_til_minister_tittel>
      justisministeren
   </sporsmal_til_minister_tittel>
   <status>besvart</status>
   <tittel>
om at regjeringen ønsker å _transportere småkriminelle asylsøkere ut i distriktene_, og hvorvidt dette forslaget har vært ute på høring blant lokalpolitikere og regionalpolitikere eller i politidistriktene
   </tittel>
   <type>muntlig_sporsmal</type>
  </sporsmal>

  ...

  <sporsmal>
   <besvart_av>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Kleppa</etternavn>
    <foedselsdato>1948-11-12T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Magnhild Meltveit</fornavn>
    <id>MMK</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </besvart_av>
   <besvart_av_minister_id>SD</besvart_av_minister_id>
   <besvart_av_minister_tittel>samferdselsministeren</besvart_av_minister_tittel>
   <besvart_dato>2011-05-25T00:00:00</besvart_dato>
   <besvart_pa_vegne_av i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_id i:nil="true" />
   <besvart_pa_vegne_av_minister_tittel i:nil="true" />
   <datert_dato>2011-05-25T00:00:00</datert_dato>
   <emne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
     <id>2</id>
     <navn>KOMMUNIKASJON</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>3</id>
     <navn>POST</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>22</id>
     <navn>INTERNASJONALT SAMARBEID</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
     <id>163</id>
     <navn>UTENRIKSSAKER</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
    <emne>
     <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
     <id>173</id>
     <navn>EFTA/EU</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </emne_liste>
   <flyttet_til>ikke_spesifisert</flyttet_til>
   <fremsatt_av_annen i:nil="true" />
   <id>50552</id>
   <rette_vedkommende i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_id i:nil="true" />
   <rette_vedkommende_minister_tittel i:nil="true" />
   <sendt_dato>0001-01-01T00:00:00</sendt_dato>
   <sesjon_id>2010-2011</sesjon_id>
   <sporsmal_fra>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Halleraker</etternavn>
    <foedselsdato>1951-10-27T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Øyvind</fornavn>
    <id>ØYVH</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
    <fylke>
     <id>Ho</id>
     <navn>Hordaland</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <id>H</id>
     <navn>Høyre</navn>
    </parti>
   </sporsmal_fra>
   <sporsmal_nummer>2</sporsmal_nummer>
   <sporsmal_til>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Kleppa</etternavn>
    <foedselsdato>1948-11-12T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Magnhild Meltveit</fornavn>
    <id>MMK</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   </sporsmal_til>
   <sporsmal_til_minister_id>SD</sporsmal_til_minister_id>
   <sporsmal_til_minister_tittel>
      samferdselsministeren
   </sporsmal_til_minister_tittel>
   <status>besvart</status>
   <tittel>
om hvorvidt samferdselsministeren ser muligheten for at vi skal få avklart uklarheter om _EUs tredje postdirektiv_, eller om kravet er at reservasjonsretten skal anvendes uansett
   </tittel>
   <type>muntlig_sporsmal</type>
  </sporsmal>
 </sporsmal_liste>
</sporsmal_oversikt>