API og XML

Her finner du forespørsel-URI'er, teknisk orientert dokumentasjon og xml-eksempler for Stortingets åpne data.

Fortolkning og anbefalt bruk av den tilgjengelige informasjonen er ikke dekket. 

 • Teknisk dokumentasjon for dataeksport

  Data kan hentes ut i XML- eller JSON-format ved hjelp av forhåndsdefinerte forespørsler.

 • Stortingsperioder

  Hent en oversikt over alle stortingsperioder der det er mulig å hente mer data.

 • Sesjoner

  Hent en oversikt over alle sesjoner (fra sesjonen 1986-87). 

 • Valgdistrikter

  Hent en oversikt over alle valgdistrikter. 

 • Emner

  Hent en oversikt over alle emner.

 • Partier

  Hent en oversikt over alle partier som er representert på Stortinget i en spesifisert sesjon eller stortingsperiode. 

 • Alle partier

  Hent en oversikt over alle partier som har vært representert på Stortinget

 • Komiteer

  Hent en oversikt over alle komiteer på Stortinget som behandler saker, og som er aktive i en spesifisert sesjon.

 • Alle komiteer

  Hent en oversikt over alle komiteer på Stortinget som behandler / har behandlet saker.

 • Delegasjoner

  Hent en oversikt over alle delegasjoner på Stortinget, og som er aktive i en spesifisert sesjon.

 • Person

  Hent grunnleggende data om en person ved hjelp av en spesifisert personid.

 • Personbilde

  Hent bilde av en person ved hjelp av en spesifisert personid.

 • Kodet personbiografi

  Utvidet biografinformasjon på representanter tilbake til 1945, i kodet format.

 • Representanter

  Hent en oversikt over alle innvalgte representanter for en spesifisert stortingsperiode.

 • Dagens representanter

  Hent en oversikt over alle dagens møtende representanter.

 • Presidentskapet

  Hent en oversikt over medlemmer i presidentskapet for en spesifisert stortingsperiode. Hvis periode utelates returneres dagens presidentskap.

 • Regjering

  Hent en oversikt over alle medlemmer av den sittende regjering.

 • Spørsmål

  Hent en oversikt over alle spørsmål som er tilknyttet en spesifisert sesjon. 

 • Enkeltspørsmål

  Vi har dessverre en feil i uthenting av spørsmål fra kildesystemene akkurat nå. Feilretting pågår, og vi beklager ulempene...

 • Saksganger

  Hent en oversikt over alle saksganger som er i bruk, aktivt eller historisk, på Stortinget.

 • Saker

  Hent en oversikt over alle saker som er tilknyttet en spesifisert sesjon. 

 • Ventede saker

  Hent en oversikt over alle saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget.

 • Sak

  Hent detaljert informasjon om en spesifikk sak.

 • Voteringer

  Hent en oversikt over alle voteringer for en spesifisert sak.

 • Voteringsforslag

  Hent en oversikt over alle voteringsforslag som er relatert til en spesifisert votering

 • Voteringsvedtak

  Hent en oversikt over alle voteringsvedtak som er relatert til en spesifisert votering.

 • Voteringsresultat

  Hent en oversikt over voteringsresultat for hver representant for en spesifisert votering

 • Vedtak

  Hent en oversikt over alle vedtak i en gitt sesjon.

 • Møter

  Hent en oversikt over alle møter for en spesifisert sesjon.

 • Dagsorden

  Hent dagsorden for en spesifisert «moteid», det vil si en liste over de sakene som skal behandles på møtet.

 • Spørretime

  Henter detaljert informasjon om programmet for en spørretime i Stortinget.

 • Høringer

  Hent en oversikt over alle høringer for en spesifisert sesjon.

 • Skriftlige innspill til høringer

  Hent en oversikt over alle godkjente skriftlige innspill for en spesifisert høring.

 • Høringsprogram

  Hent informasjon om høringsprogram for en spesifisert høring.

 • Høringsinnspill

  Hent en oversikt over alle godkjente høringsinnspill for en spesifisert høring.

 • Talerliste

  Hent talerlistedata fra et pågående møte i stortingssalen.

 • Publikasjoner

  Hent en oversikt over alle publikasjoner av en spesifisert type i en spesifisert sesjon.

 • Publikasjon

  Hent en publikasjon med en spesifisert id.

 • Publikasjonsfigur

  Hent en publikasjonfigur fra en spesifisert publikasjon og med et publikasjonfigur filnavn.

 • Bruk av API

  Det er ikke krav til registrering for å bruke API-et. 

 • Representanttaleaktivitet

  Hent taleraktivitet for en enkeltrepresentant. 

 • Publikasjoners tilgjengelighet

  Oversikt over publikasjoner og hvilke sesjoner de er tilgjengelig fra.