Eksempler på bruk av datatjenesten

Under finner du en oversikt over kjente brukere av datatjenesten med lenker til deres nettjenester.

Samstemmer

samstemmer.net var en ekstern tjeneste som tok i bruk åpne data fra Stortinget, blant annet om stortingsrepresentantenes spørsmål og voteringer i Stortinget. samstemmer.net vant konkurransen "Apps4Norge" som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og IKT-Norge arrangerte for utvikling av de beste app-ene for mobile og nettbaserte tjenester som bruker åpne offentlige data.

Prosjekter er ikke lenger aktivt, men kildekoden er gjort tilgjengelig på Github:

https://github.com/eiriks/samstemmer

Briatte.org/stortinget

François Briatte laget en visualisering av stortingsrepresentantenes knytninger basert på politikere som har samarbeidet om forslag til Stortinget. Nettstedet er dessverre ikke lenger tilgjengelig. 

Talk of Norway

Forskningsprosjektet ved institutt for informatikk (UiO), som arbeider med ulike maskinlæringmetoder anvendt på Stortingets referater.

Prosjektets nettsider

Holder de ord

Holder de ord var en partipolitisk uavhengig organisasjon som bl.a. brukte voteringsdata fra Datatjenesten til å sammenligne partienes partiprogram og valgløfter med den faktiske voteringen i Storinget. De utviklet en rekke tjenester basert på Stortingets data (holderdeord.no ble lagt ned i 2021).