Alle komiteer

Hent en oversikt over alle komiteer på Stortinget som behandler / har behandlet saker.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

komiteer_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for sesjon (denne har verdien i:nil="true")

komiteer_liste

Inneholder elementer for alle fagkomiteer som har vært definert på Stortinget

komite

Inneholder elementer som definerer en komité

id

Element som definerer identifikator for komiteen

navn

Element som definerer navnet til komiteen

Her er et eksempel på en respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<komiteer_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <komiteer_liste>
  <komite>
   <id>ARBSOS</id>
   <navn>Arbeids- og sosialkomiteen</navn>
  </komite>
  <komite>
   <id>UUFK</id>
   <navn>Den utvidede utenriks- og forsvarskomité</navn>
  </komite>
  <komite>
   <id>ENERGI</id>
   <navn>Energi- og miljøkomiteen</navn>
  </komite>
  . . .
  <komite>
   <id>UTENRIKS</id>
   <navn>Utenrikskomiteen</navn>
  </komite>
  <komite>
   <id>VEIJERNB</id>
   <navn>Vei- og jernbanekomiteen</navn>
  </komite>
 </komiteer_liste>
 <sesjon_id i:nil="true" />
</komiteer_oversikt>