Regjering

Hent en oversikt over alle medlemmer av den sittende regjering.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

regjeringsmedlemmer_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

regjeringsmedlemmer_liste

Inneholder elementer for alle regjeringsmedlemmer

regjeringsmedlem

Inneholder elementer som definerer et regjeringsmedlem

id

Element som definerer identifikator for regjeringsmedlemmet

fornavn

Element som definerer fornavn til regjeringsmedlemmet

etternavn

Element som definerer etternavn til regjeringsmedlemmet

kjoenn

Element som definerer regjeringsmedlemmets kjønn:

 • mann
 • kvinne

foedselsdato

Element som definerer fødselsdato for regjeringsmedlemmet
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

doedsdato

Element som definerer eventuell dødsdato for regjeringsmedlemmet (dette er ikke aktuelt for medlemmer av sittende regjering så verdien er alltid «0001-01-01T00:00:00»)
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

parti

Inneholder elementer som definerer et parti (se forespørsel for partier)

tittel

Element som definerer regjeringsmedlemmets tittel

verv

Element som definerer regjeringsmedlemmets verv

departement

Element som definerer regjeringsmedlemmets departement

sortering

Element som definerer regjeringsmedlemmets sortering

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<regjeringsmedlemmer_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <regjeringsmedlemmer_liste>
  <regjeringsmedlem>
   <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
   <etternavn>Solberg</etternavn>
   <foedselsdato>1961-02-24T00:00:00</foedselsdato>
   <fornavn>Erna</fornavn>
   <id>ES</id>
   <kjoenn>kvinne</kjoenn>
   <departement>Statsministerens kontor</departement>
   <parti>
    <id>H</id>
    <navn>Høyre</navn>
   </parti>
   <sortering>1</sortering>
   <tittel>Statsminister</tittel>
   <verv>Statsminister</verv>
  </regjeringsmedlem>
    . . .
  
  <regjeringsmedlem>
   <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
   <etternavn>Dale</etternavn>
   <foedselsdato>1984-06-16T00:00:00</foedselsdato>
   <fornavn>Jon Georg</fornavn>
   <id>JGD</id>
   <kjoenn>mann</kjoenn>
   <departement>Landbruks- og matdepartementet</departement>
   <parti>
    <id>FrP</id>
    <navn>Fremskrittspartiet</navn>
   </parti>
   <sortering>20</sortering>
   <tittel>Landbruks- og matminister</tittel>
   <verv>Statsråd</verv>
  </regjeringsmedlem>
 </regjeringsmedlemmer_liste>
</regjeringsmedlemmer_oversikt>