Presidentskapet

Hent en oversikt over medlemmer i presidentskapet for en spesifisert stortingsperiode. Hvis periode utelates returneres dagens presidentskap.

Merk at enkeltrepresentanter kan opptre flere ganger i samme presidentskap hvis de har byttet verv i presidentskapet ila. perioden

Respons

Respons er et XML- eller JSON-dokument med følgende elementer:

presidentskapet_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

medlem_liste

Inneholder elementer for aktuelle medlemmer av presidentskapet

medlem

Inneholder elementer som definerer et medlem

etternavn

Element som definerer etternavn til representanten

fornavn

Element som definerer fornavn til representanten

fra_dato

Element som definerer dato representanten tiltrådte sitt verv i presidentskapet

parti_id

Element som definerer identifikator til representantens parti

person_id

Element som definerer identifikator for representanten

fra_dato

Element som definerer dato representanten fratrådte sitt verv i presidentskapet

verv

Element som beskriver representantens verv i presidentskapet

Her er et eksempel på en forkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<presidentskapet_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2019-10-16T10:26:48.527364+02:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.6</versjon>
 <medlem_liste>
  <medlem>
   <etternavn>Natvig-Pedersen</etternavn>
   <fornavn>Gustav</fornavn>
   <fra_dato>1949-01-11T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>GUNA</person_id>
   <til_dato>1950-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Stortingets president</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Monsen</etternavn>
   <fornavn>Fredrik</fornavn>
   <fra_dato>1945-12-10T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>FRMO</person_id>
   <til_dato>1949-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Stortingets president</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Lothe</etternavn>
   <fornavn>Jakob Mathias Antonson</fornavn>
   <fra_dato>1945-12-10T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>V</parti_id>
   <person_id>JALO</person_id>
   <til_dato>1950-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Lagtingets president</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Hambro</etternavn>
   <fornavn>Carl Joachim</fornavn>
   <fra_dato>1949-01-11T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>H</parti_id>
   <person_id>CAHM</person_id>
   <til_dato>1950-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Odelstingets president</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Smitt Ingebretsen</etternavn>
   <fornavn>Herman</fornavn>
   <fra_dato>1948-01-12T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>H</parti_id>
   <person_id>HESM</person_id>
   <til_dato>1949-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Odelstingets president</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Hambro</etternavn>
   <fornavn>Carl Joachim</fornavn>
   <fra_dato>1945-12-10T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>H</parti_id>
   <person_id>CAHM</person_id>
   <til_dato>1948-01-11T00:00:00</til_dato>
   <verv>Odelstingets president</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Wiik</etternavn>
   <fornavn>Johan</fornavn>
   <fra_dato>1949-01-11T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>JHWI</person_id>
   <til_dato>1950-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Stortingets visepresident</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Natvig-Pedersen</etternavn>
   <fornavn>Gustav</fornavn>
   <fra_dato>1945-12-10T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>GUNA</person_id>
   <til_dato>1949-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Stortingets visepresident</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Ingebrigtsen</etternavn>
   <fornavn>Aldor</fornavn>
   <fra_dato>1945-12-10T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>WIIN</person_id>
   <til_dato>1950-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Lagtingets visepresident</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Oksvik</etternavn>
   <fornavn>Olav Berntsen</fornavn>
   <fra_dato>1949-01-11T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>OLOK</person_id>
   <til_dato>1950-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Odelstingets visepresident</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Wiik</etternavn>
   <fornavn>Johan</fornavn>
   <fra_dato>1948-01-12T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>JHWI</person_id>
   <til_dato>1949-01-10T00:00:00</til_dato>
   <verv>Odelstingets visepresident</verv>
  </medlem>
  <medlem>
   <etternavn>Oksvik</etternavn>
   <fornavn>Olav Berntsen</fornavn>
   <fra_dato>1945-12-10T00:00:00</fra_dato>
   <parti_id>A</parti_id>
   <person_id>OLOK</person_id>
   <til_dato>1947-12-06T00:00:00</til_dato>
   <verv>Odelstingets visepresident</verv>
  </medlem>
 </medlem_liste>
</presidentskapet_oversikt>