Voteringer

Hent en oversikt over alle voteringer for en spesifisert sak.

NB! Datatjenesten innholder kun voteringsdata fra og med sesjonen 2011–2012.

Les også kommentar til datagrunnlaget for voteringer.

For deg som ikke har utviklerkompetanse, anbefaler vi stortinget.no "Finn saken" og voteringsresultat per sak. 

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

sak_votering_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sak_id

Identifikator for spesifisert sak

sak_votering_liste

Inneholder elementer for alle voteringer for angitt sak

sak_votering

Inneholder elementer som definerer en votering

votering_id

Element som definerer identifikator for voteringen

alternativ_votering_id

Element som definerer identifikator for en eventuell alternativ votering

president

Element som definerer den fra presidentskapet som er møteleder (se forespørsel etter representanter)

fri_votering

Element som angir om voteringen er relatert til ett eller flere voteringsforslag eller til saken som helhet (true/false, true dersom voteringen er relatert til saken som helhet)

votering_tema

Element som definerer hva voteringen gjelder. Vanligvis hvilke voteringsforslag det voteres over, eventuelt hvilke deler av forslag(et) det voteres over. NB! Dette elementet må alltid sammenholdes med forslagsteksten for å vite hvilke deler av forslaget det voteres over.

vedtatt

Element som angir om tema for voteringen er vedtatt

votering_metode

Element som definerer metode for voteringen:

 • elektronisk
 • navneopprop
 • staaende_sittende
 • skriftlig

personlig_votering

Element som angir om voteringen ble utført med personlig stemmegivning

antall_for

Element som definerer antall representanter som stemte for ved personlig votering

antall_mot

Element som definerer antall representanter som stemte mot ved personlig votering

antall_ikke_tilstede

Element som definerer antall representanter som ikke var til stede ved personlig votering

behandlingsrekkefoelge

Element som definerer trinn i behandlingsrekkefølgen (for lovsaker er det behandling i to møter i plenum, i noen tilfeller tre møter)

mote_kart_nummer

Element som definerer kartnummer for møtet

dagsorden_sak_nummer

Element som definerer saksnummer på dagsorden

kommentar

Element som definerer en eventuell kommentar til voteringen

votering_resultat_type

Element som definerer resultat typen for voteringen.
Dette er såkalt faste koder som kan benyttes i stedet for vanlig votering med bruk av voteringsknapper:

 • manuell
 • enstemmig_vedtatt
 • vedtatt_mot_N_stemmer
 • forkastet_mot_N_stemmer
 • vedtatt_med_president_dobbeltstemme
 • forkastet_med_president_dobbeltstemme

votering_resultat_tekst

Element som definerer resultat-tekst for voteringen

votering_tid

Element som definerer tidspunkt for voteringen
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid

Her er et eksempel på en respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sak_votering_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.6</versjon>
 <sak_id>71015</sak_id>
 <sak_votering_liste>
  <sak_votering>
   <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <alternativ_votering_id>-1</alternativ_votering_id>
   <antall_for>1</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>67</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>101</antall_mot>
   <behandlingsrekkefoelge>1</behandlingsrekkefoelge>
   <dagsorden_sak_nummer>6</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar i:nil="true" />
   <mote_kart_nummer>94</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>true</personlig_votering>
   <president>
    <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Trøen</etternavn>
    <foedselsdato>1966-02-23T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Tone Wilhelmsen</fornavn>
    <id>TWT</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T07:20:01.7891445+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T16:46:07.7156455+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>H</id>
     <navn>Høyre</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </president>
   <sak_id>71015</sak_id>
   <vedtatt>false</vedtatt>
   <votering_id>11346</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>ikke_spesifisert</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst i:nil="true" />
   <votering_tema>Forslag nr. 8 på vegne av MDG.</votering_tema>
   <votering_tid>2018-06-14T21:38:15.3</votering_tid>
  </sak_votering>
  <sak_votering>
   <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <alternativ_votering_id>-1</alternativ_votering_id>
   <antall_for>2</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>68</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>99</antall_mot>
   <behandlingsrekkefoelge>1</behandlingsrekkefoelge>
   <dagsorden_sak_nummer>6</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar i:nil="true" />
   <mote_kart_nummer>94</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>true</personlig_votering>
   <president>
    <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Trøen</etternavn>
    <foedselsdato>1966-02-23T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Tone Wilhelmsen</fornavn>
    <id>TWT</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T07:20:01.7891445+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T16:46:07.7156455+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>H</id>
     <navn>Høyre</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </president>
   <sak_id>71015</sak_id>
   <vedtatt>false</vedtatt>
   <votering_id>11347</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>ikke_spesifisert</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst i:nil="true" />
   <votering_tema>Forslag nr. 5 - 7 og 9 på vegne av MDG.</votering_tema>
   <votering_tid>2018-06-14T21:38:35.84</votering_tid>
  </sak_votering>
  <sak_votering>
   <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <alternativ_votering_id>-1</alternativ_votering_id>
   <antall_for>20</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>67</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>82</antall_mot>
   <behandlingsrekkefoelge>1</behandlingsrekkefoelge>
   <dagsorden_sak_nummer>6</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar i:nil="true" />
   <mote_kart_nummer>94</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>true</personlig_votering>
   <president>
    <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Trøen</etternavn>
    <foedselsdato>1966-02-23T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Tone Wilhelmsen</fornavn>
    <id>TWT</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T07:20:01.7891445+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T16:46:07.7156455+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>H</id>
     <navn>Høyre</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </president>
   <sak_id>71015</sak_id>
   <vedtatt>false</vedtatt>
   <votering_id>11348</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>ikke_spesifisert</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst i:nil="true" />
   <votering_tema>Forslag nr. 3 på vegne av R.</votering_tema>
   <votering_tid>2018-06-14T21:38:54.99</votering_tid>
  </sak_votering>
  <sak_votering>
   <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <alternativ_votering_id>-1</alternativ_votering_id>
   <antall_for>9</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>67</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>93</antall_mot>
   <behandlingsrekkefoelge>1</behandlingsrekkefoelge>
   <dagsorden_sak_nummer>6</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar i:nil="true" />
   <mote_kart_nummer>94</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>true</personlig_votering>
   <president>
    <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Trøen</etternavn>
    <foedselsdato>1966-02-23T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Tone Wilhelmsen</fornavn>
    <id>TWT</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T07:20:01.7891445+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T16:46:07.7156455+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>H</id>
     <navn>Høyre</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </president>
   <sak_id>71015</sak_id>
   <vedtatt>false</vedtatt>
   <votering_id>11349</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>ikke_spesifisert</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst i:nil="true" />
   <votering_tema>Forslag nr. 2 på vegne av SV.</votering_tema>
   <votering_tid>2018-06-14T21:39:13.06</votering_tid>
  </sak_votering>
  <sak_votering>
   <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <alternativ_votering_id>-1</alternativ_votering_id>
   <antall_for>49</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>67</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>53</antall_mot>
   <behandlingsrekkefoelge>1</behandlingsrekkefoelge>
   <dagsorden_sak_nummer>6</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar i:nil="true" />
   <mote_kart_nummer>94</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>true</personlig_votering>
   <president>
    <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Trøen</etternavn>
    <foedselsdato>1966-02-23T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Tone Wilhelmsen</fornavn>
    <id>TWT</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T07:20:01.7891445+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T16:46:07.7156455+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>H</id>
     <navn>Høyre</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </president>
   <sak_id>71015</sak_id>
   <vedtatt>false</vedtatt>
   <votering_id>11350</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>ikke_spesifisert</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst i:nil="true" />
   <votering_tema>Forslag nr. 1 og 4 på vegne av A, Sp og SV.</votering_tema>
   <votering_tid>2018-06-14T21:39:34.847</votering_tid>
  </sak_votering>
  <sak_votering>
   <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <alternativ_votering_id>-1</alternativ_votering_id>
   <antall_for>-1</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>-1</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>-1</antall_mot>
   <behandlingsrekkefoelge>1</behandlingsrekkefoelge>
   <dagsorden_sak_nummer>6</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar i:nil="true" />
   <mote_kart_nummer>94</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>false</personlig_votering>
   <president>
    <respons_dato_tid>2018-10-22T17:44:03.2068591+02:00</respons_dato_tid>
    <versjon>1.6</versjon>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Trøen</etternavn>
    <foedselsdato>1966-02-23T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Tone Wilhelmsen</fornavn>
    <id>TWT</id>
    <kjoenn>kvinne</kjoenn>
    <fylke>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T07:20:01.7891445+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
     <id>Ak</id>
     <navn>Akershus</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <respons_dato_tid>2018-10-22T16:46:07.7156455+02:00</respons_dato_tid>
     <versjon>1.6</versjon>
     <id>H</id>
     <navn>Høyre</navn>
     <representert_parti>true</representert_parti>
    </parti>
    <vara_representant>false</vara_representant>
   </president>
   <sak_id>71015</sak_id>
   <vedtatt>true</vedtatt>
   <votering_id>11351</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>enstemmig_vedtatt</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst>Enstemmig vedtatt</votering_resultat_type_tekst>
   <votering_tema>romertallene I og II.</votering_tema>
   <votering_tid>2018-06-14T21:39:49.247</votering_tid>
  </sak_votering>
 </sak_votering_liste>
</sak_votering_oversikt>