Representanter

Hent en oversikt over alle innvalgte representanter for en spesifisert stortingsperiode.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/representanter?stortingsperiodeid=2005-2009

Alternativt med parameter for å få med vararepresentanter:

https://data.stortinget.no/eksport/representanter?stortingsperiodeid=2005-2009&vararepresentanter=true

For deg som ikke har utviklerkompetanse anbefaler vi vår databygger for representantfordeling

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer

representanter_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

stortingsperiode_id

Identifikator for den spesifiserte stortingsperioden

representanter_liste

Inneholder elementer for alle definerte representanter

representant

Inneholder elementer som definerer en representant

id

Element som definerer identifikator for representanten

fornavn

Element som definerer fornavn til representanten

etternavn

Element som definerer etternavn til representanten

kjoenn

Element som definerer representantens kjønn:

 • mann
 • kvinne

foedselsdato

Element som definerer fødselsdato for representanten
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

doedsdato

Element som definerer eventuell dødsdato for representanten (for representanter som fortsatt lever er verdien «0001-01-01T00:00:00»)
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning (det er bare dato-delen som er signifikant)

fylke

Inneholder elementer som definerer et fylke (se forespørsel for fylker)

parti

Inneholder elementer som definerer et parti (se forespørsel for partier)

vara_representant

Element som indikerer om dette er en vararepresentant

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<representanter_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <stortingsperiode_id>2005-2009</stortingsperiode_id>
 <representanter_liste>
  <representant>
   <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
   <etternavn>Akselsen</etternavn>
   <foedselsdato>1965-08-28T00:00:00</foedselsdato>
   <fornavn>Olav</fornavn>
   <id>OA</id>
   <kjoenn>mann</kjoenn>
   <fylke>
    <id>Ho</id>
    <navn>Hordaland</navn>
   </fylke>
   <parti>
    <id>A</id>
    <navn>Arbeiderpartiet</navn>
   </parti>
   <vara_representant>false</vara_representant>
  </representant>

    . . .

  <representant>
   <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
   <etternavn>Aasland</etternavn>
   <foedselsdato>1965-02-15T00:00:00</foedselsdato>
   <fornavn>Terje</fornavn>
   <id>TELA</id>
   <kjoenn>mann</kjoenn>
   <fylke>
    <id>Te</id>
    <navn>Telemark</navn>
   </fylke>
   <parti>
    <id>A</id>
    <navn>Arbeiderpartiet</navn>
   </parti>
   <vara_representant>false</vara_representant>
  </representant>
 </representanter_liste>
</representanter_oversikt>