Flere «spørsmål», og «svar»

APIet for spørsmal har blitt utvidet til å inkludere alle statuser. Tidligere var det kun besvarte spørsmål som lå ute i det åpne APIet.

I tillegg har vi lagt til et nytt endepunkt for enkeltspørsmål hvor det er mulig å hente ut mer detaljert informasjon om spørsmålene, inkludert svarteksten på skriftlige spørsmål.