Publikasjoners tilgjengelighet

Oversikt over publikasjoner og hvilke sesjoner de er tilgjengelig fra.

Referater:

1998-1999

Innstillinger

1999-2000

I de første sesjonene er det ikke komplette sett med innstillinger. Noen har av forskjellige grunner aldri blitt laget som XML og er kun tilgjengelig som PDF-er på www.stortinget.no/innstillinger

Innberetninger

2009-2010

Til og med 2008-2009  inngikk innberetninger i den ordinære innstillingserien for den aktuelle sesjonen.

Grunnlovsforslag (Dok 12)

2007-2008

Representantforslag (Dok 8)

1999-2000

Lovvedtak

1999-2000

Dokumentserien

2008-2009