Bruk av API

Det er ikke krav til registrering for å bruke API-et.