Endringer i biografidata

Vi fornyer enkelte av våre parlamentariske IT-løsninger, og biografi-data i tjenesten vil derfor bli noe endret i september 2022. Vi ber derfor våre konsumenter om å endre sine løsninger tilsvarende. 

Produksjonmiljøet vil bli endret i løpet av torsdag 8. september. 

Endringen gjelder feltet <ansiennitet>. Verdien vil bli omregnet fra antall dager til antall år og antall dager (dvs. fra for eksempel  <ansiennitet>367</ansiennitet> til <ansiennitet_aar>1</ansiennitet_aar> og <ansiennitet_dager>2</ansiennitet_dager>). 

Vi vil også få en mer nøyaktig inndeling av verv, slik at de som er slått sammen i dagens løsning vil leveres som separate felt. Endringen gjelder felt <verv> under <person_biografi_verv_kodet>. 

Det vil i tillegg være enkelte endringer i sorteringen av biografidata. 

Du finner mer informasjon om biografidata i Datatjenesten her. 

Sist oppdatert: 05.09.2022 14:43