Vedtak, presidentskapet og høringer

Vi har lagt til to nye datasett – vedtak og presidentskapet – samt beriket endepunkter for høringer.

Datasettet for vedtak tilsvarer oversikten over vedtak på nettsidene: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/

Se dokumentasjonen for vedtak her.

Datasettet for presidentskapet tilsvarer medlemslisten på presidentskapets nettsider og går tilbake til 1945: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Stortingets-presidentskap/

Se dokumentasjonen for presidentskapet her.

Datasettet for høringer er blitt utvidet med informasjon bl.a. om sted for høringen og høringsstatus.

Se dokumentasjonen for høringer her.

Sist oppdatert: 16.10.2019 15:12