To datasett er utvidet

Dagens representanter har fått elementene "epost", "vara" og "fast_vara"

Saker har fått elementet "innstilling_kode"

Sist oppdatert: 12.02.2017 22:36