Ny databygger for taletid

Stortinget har i dag lagt ut en ny databygger for taletid i stortingsmøtene.

Databyggeren finnes under Dataeksport -> Taletid i stortingsmøtene.

I databyggeren kan man, uten å ha utviklerkompetanse, se fordeling av taletid for: 

  • stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem (filtreringssøk på navn)
  • parti
  • valgdistrikt
  • kjønn
  • alder 

Som i de øvrige databyggerne kan man velge visning i graf eller tabell, eller laste ned dataene i en csv-fil.

I grafen vises taletid i den mest relevante enheten for utvalget (timer, minutter eller sekunder). I tabellvisning og csv-fil vises taletid alltid i sekunder, slik at man enklere kan sette opp sammenligning av taletid. 

I fordelingen på kjønn er det ikke tatt hensyn til fordelingen mellom antallet kvinner og menn som taler i stortingssalen, det er altså ikke en prosentvis fordeling av taletid som vises. 

I visuell fremstilling (i grafen) starter oppsummert taletid på det laveste tallet i y-aksen (altså ikke nødvendigvis på null). Dette har vi gjort for å utnytte skjermflaten best mulig. 

Vi mottar gjerne innspill og ønsker for videreutvikling av denne tjenesten. 

Sist oppdatert: 30.06.2021 12:05