Stortingets datatjeneste

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dette innebærer hovedsakelig data om voteringer, saker, spørsmål, representanter, stortingsmøter, høringer og publikasjoner..

Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.

Denne datatjenesten gir de som ønsker det mulighet til å gjenbruke dataene i ulike sammenhenger.

Slik benytter du Stortingets åpne data:

Last ned datasett

Utvalgte datasett

 • Saker

  Liste over alle saker fordelt på sesjoner.

 • Spørsmål

  Oversikt over alle spørsmål som er tilknyttet en spesifisert sesjon

 • Dagens representanter

  Oversikt over alle dagens møtende representanter.

 • Møter

  Oversikt over alle møter for en spesifisert sesjon.

 • Voteringer

  Oversikt over alle voteringer for en spesifisert sak.

 • Høringer

  Oversikt over alle høringer for en spesifisert sesjon.

 • Partier

  Oversikt over alle partier som er representert på Stortinget i en spesifisert sesjon.

 • Publikasjoner

  Oversikt over alle publikasjoner av en spesifisert type i en spesifisert sesjon.