Registreringsskjema

For å bedre kunne følge opp brukerne av stortingets åpne data ønsker vi at man registrerer seg for bruk av tjenesten. På den måten er det enklere for oss å følge opp og gi informasjon om endringer, nedetid o.l. Samtidig gir det oss en bedre mulighet til å føre statistikk over bruken av dataene, som igjen er viktig informasjon i videreutvikling av tjenesten.

Det er ikke påkrevd å registrere seg for å bruke datatjenesten.

Mistet nøkkel?

Fyll ut skjema igjen for å få en ny nøkkel.