GDPR og strukturert info om forslagsstiller

Vi har oppdatert API-registreringen til å være i henhold til GDPR.

Endringen for registreringsskjemaet innebærer et aktivt samtykke ved registrering av bruker. Registrering er frivillig og APIet er fortsatt mulig å bruke anonymt. Vi har også fjernet delingsknapper for sosiale medier som var tilstede på databyggerne, da disse brukte tredjeparts informasjonskapsler.

I tillegg har vi oppdatert APIet for voteringsforslag til å inneholde mer strukturert informasjon om forslagsstillende parti. Tidligere var denne informajsonen kun fritekst, men denne informasjonen er nå i de fleste tilfeller også tilgjengelig som strukturert informasjon.

Se eksempel på voteringsforslag med strukturert infor om forslagsstillende parti:

https://data.stortinget.no/eksport/voteringsforslag?voteringid=9814

Sist oppdatert: 09.08.2018 14:54