Stortinget.no

Representantinformasjon

Last ned oversikt over representanter på Stortinget fra 1945 og til i dag, inkludert 

NB! Det må tas forbehold om at datagrunnlaget ikke er komplett. Alle representantene blir bedt om å registrere/ajourføre sine biografiopplysninger etter hvert stortingsvalg. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Vararepresentanter biograferes normalt ikke.

Bruk av API

Denne nedlastingstjenesten er en kombinasjon av APIene Representanter og Kodet personbiografi.

Datasett

Datasettet inneholder alle innvalgte representanter og vararepresentanter fra 1945 og til i dag. Det er mulig å avgrense nedlastingen til spesifikke stortingsperioder, partier og fylker, samt velge om man vil ha med varaer eller ikke. Excelarket som returneres inneholder 7 faner:

  1. Representanter (oversikt over representater og evt. vararepresentanter i valgte perioder)
  2. Innvalgt (hvilke perioder de har vært innvalgt)
  3. Personalia (ytterligere info om representanten som f.eks. fødested, foreldre og ansiennitet) 
  4. Komitemedlemskap (inkluderer medlemskap i internasjonale parlamentariske delegasjoner)
  5. Regjeringsmedlemskap (representanter som har vært statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere)
  6. Verv
  7. Utdanning/Yrke

Excel: Det kan ta litt tid å generere regnearket med dataene. Spesielt hvis man har inkludert mange perioder i avgrensningen.

Stortingsperiode:

Last ned datasett


Antall representanter i valgt avgrensning