Stortinget.no

Representantinformasjon

Last ned oversikt over representanter på Stortinget fra 1945 og til i dag, inkludert 

NB! Det må tas forbehold om at datagrunnlaget ikke er komplett. Alle representantene blir bedt om å registrere/ajourføre sine biografiopplysninger etter hvert stortingsvalg. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Vararepresentanter biograferes normalt ikke.

Datasett

Datasettet inneholder alle innvalgte representanter og vararepresentanter fra 1945 og til i dag. Det er mulig å avgrense nedlastingen til spesifikke stortingsperioder, partier og fylker, samt velge om man vil ha med varaer eller ikke. Excelarket som returneres inneholder 7 faner:

  1. Representanter (oversikt over representater og evt. vararepresentanter i valgte perioder)
  2. Innvalgt (hvilke perioder de har vært innvalgt)
  3. Personalia (ytterligere info om representanten som f.eks. fødested, foreldre og ansiennitet) 
  4. Komitemedlemskap (inkluderer medlemskap i internasjonale parlamentariske delegasjoner)
  5. Regjeringsmedlemskap (representanter som har vært statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere)
  6. Verv
  7. Utdanning/Yrke

Excel: Det kan ta litt tid å generere regnearket med dataene. Spesielt hvis man har inkludert mange perioder i avgrensningen.

Stortingsperiode:

Last ned datasett


Antall representanter i valgt avgrensning