Om statistikktjenestene

Ved hjelp av disse tjenestene kan du, uten å ha utviklerkompetanse, hente ut statistikk, gjøre avgrensninger og bygge grafer og tabeller basert på parlamentariske data. 

Vi beklager treghet i tjenestene for tiden, men vi er opptatt av å forbedre hastigheten og gjør det vi kan for å løse dette. 

Stortinget tilbyr disse statistikktjenestene (også kalt databyggere): 

Spørsmålsfordeling

Representantfordeling

Saksfordeling

Voteringer per sak

Taletid i stortingsmøtene