Om statistikktjenestene

Ved hjelp av disse tjenestene kan du, uten å ha utviklerkompetanse, hente ut statistikk, gjøre avgrensninger og bygge grafer og tabeller basert på parlamentariske data. 

Stortinget tilbyr disse statistikktjenestene (også kalt databyggere): 

Du kan ogå laste ned en del statistikk i Excel-format.