Representantfordeling databygger

Fordeling av representanter over tid på alder, kjønn, parti og fylke.