Om databyggerne

Ved hjelp av databyggerne kan man, uten å ha utviklerkompetanse, gjøre avgrensninger og bygge grafer og tabeller basert på parlamentariske data. 

Stortinget tilbyr disse databyggerne: 

Spørsmålsdatabygger

Representantfordeling

Saksfordelingdatabygger

Voteringsdatabygger

Taletidsdatabygger (ny 2021)