Om databyggerne

Databyggerne er et grensenitt som ble utviklet for den gamle nettløsningen for Stortingets åpne data. Ved hjelp av disse kan man, innenfor noen utvalgte datasett, gjøre avgrensninger og bygge grafer og tabeller basert på parlamentarisk data.

Databyggerne er videreført som de er fra den gamle løsningen.

Spørsmålsdatabygger

Representantfordeling

Saksfordelingdatabygger

Voteringsdatabygger