• 1

  Velg sesjon

  Velg første og siste sesjon for spørsmålsfordelingen

 • 2

  Velg spørsmålstype

 • 3

  Velg spørsmålstype

  Velg valgdistrikt og/eller parti som spørsmålsstiller (representant) tilhører.

 • 4

  Besvart av

  Velg den som er konstitusjonelt ansvarlig for å besvare spørsmålet. Spørsmålet kan være besvart av en annen statsråd på vegne av den konstitusjonelt ansvarlige hvis vedkommende ikke er til stede.

 • 5

  Velg tema

  Det er ikke satt tema på spørsmål før 1996–1997-sesjonen. Temaer er inndelt i hovedtemaer og undertemaer. Spørsmål kan gjelde mer enn ett hovedtema og mer enn ett undertema (også under samme hovedtema). Det er ikke satt tema på skriftlige spørsmål.

 • 6

  Vis fordeling etter

  Hvis du ønsker å fordele på spørsmålsstiller, må du først ha valgt et bestemt parti og/eller et valgdistrikt i trinn 3.

Visning

Oversikten under er generert basert på valgene i trinnene over. Aggregeringen kan vises som graf eller tabell, lastes ned i bildeformat (png) eller punktliste (scv), og deles på sosiale medier. Det er ikke lenger mulig å embedde dette innholdet på egne nettsteder.

Vis som: Graf Tabell
test
Last ned som: .csv .png