Dagsorden

Hent dagsorden for en spesifisert «moteid», det vil si en liste over de sakene som skal behandles på møtet.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

mote_dagsorden_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

mote_id

Identifikator for spesifisert møte

mote_dato_tid

Element som definerer tidspunkt for møtet

mote_ting

Element som definerer hvilket ting som har møte. For tiden er det bare «storting» som er gyldig verdi, men for sesjoner før 2009-2010, kan det også være «odelsting» og «lagting».

dagsordensak_liste

Inneholder elementer for alle dagsordensaker for møtet

dagsordensak

Element som definerer en dagsordensak

dagsordensak_nummer

Element som definerer nummer for dagsorden sak

dagsordensak_henvisning

Element som definerer henvisning for dagsorden sak

dagsordensak_tekst

Element som definerer tekst for dagsorden sak

dagsordensak_type

Element som definerer type for dagsorden sak. Gyldige verdier er:

 • REFERAT
 • Forslag
 • Innst.
 • Besl.
 • Dagsord
 • SpTim
 • MSpTim
 • OTP
 • STP
 • STM
 • RED
 • INT
 • PRES
 • FORO
 • FORS
 • DIV
 • DOK8:
 • DOK8S:
 • DOK8L:
 • DOK8LS:
 • MELD
 • PROPS
 • PROPL
 • PROPLS
 • PROPLST

sak_id

Element som definerer eventuell id for sak. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

innstilling_id

Element som definerer eventuell id for innstilling. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

komite_id

Element som definerer eventuell id for komite. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

sporsmal_id

Element som definerer eventuell id for spørsmål. Om denne har verdi eller ikke avhenger av dagsorden sak type

sporretime_type

Element som definerer eventuell type spørretime. Gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • ordinar_sporretime
 • muntlig_sporretime

loseforslag

Element som angir om det er løse forslag

fotnote

Element som angir eventuell fotnote

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<mote_dagsorden_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <dagsorden_nummer>12</dagsorden_nummer>
 <dagsordensak_liste>
  <dagsordensak>
   <dagsordensak_henvisning i:nil="true" />
   <dagsordensak_nummer>1</dagsordensak_nummer>
   <dagsordensak_tekst>Interpellasjon fra representanten Fredric Holen Bjørdal til arbeids- og sosialministeren:</dagsordensak_tekst>
   <dagsordensak_type>INT</dagsordensak_type>
   <fotnote></fotnote>
   <innstilling_id>-1</innstilling_id>
   <komite_id i:nil="true" />
   <loseforslag>false</loseforslag>
   <sak_id>-1</sak_id>
   <sporretime_type>ikke_spesifisert</sporretime_type>
   <sporsmal_id>60161</sporsmal_id>
  </dagsordensak>
  <dagsordensak>
   <dagsordensak_henvisning>(Innst. 24 S (2014-2015), jf. Dokument 8:53 S (2013-2014))</dagsordensak_henvisning>
   <dagsordensak_nummer>2</dagsordensak_nummer>
   <dagsordensak_tekst>Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll</dagsordensak_tekst>
   <dagsordensak_type>Innst.</dagsordensak_type>
   <fotnote i:nil="true" />
   <innstilling_id>11873</innstilling_id>
   <komite_id>UFK</komite_id>
   <loseforslag>false</loseforslag>
   <sak_id>59622</sak_id>
   <sporretime_type>ikke_spesifisert</sporretime_type>
   <sporsmal_id>-1</sporsmal_id>
  </dagsordensak>

  ...

  <dagsordensak>
   <dagsordensak_henvisning i:nil="true" />
   <dagsordensak_nummer>7</dagsordensak_nummer>
   <dagsordensak_tekst>Referat</dagsordensak_tekst>
   <dagsordensak_type>REFERAT</dagsordensak_type>
   <fotnote i:nil="true" />
   <innstilling_id>-1</innstilling_id>
   <komite_id i:nil="true" />
   <loseforslag>false</loseforslag>
   <sak_id>-1</sak_id>
   <sporretime_type>ikke_spesifisert</sporretime_type>
   <sporsmal_id>-1</sporsmal_id>
  </dagsordensak>
 </dagsordensak_liste>
 <mote_dato_tid>2014-11-11T10:00:00</mote_dato_tid>
 <mote_id>9590</mote_id>
 <mote_ting>storting</mote_ting>
</mote_dagsorden_oversikt>